Przejście dla pieszych zastąpi niewygodną kładkę. Jest przetarg

Warszawa

Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Kładka nad Czerniakowską | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Skrzyżowanie Chełmskiej i Czerniakowskiej | ZDM
Kładka nad Czerniakowską | ZDM

Zamiast niewygodną, wysoką na ponad pięć metrów kładką bez windy i pochylni, mieszkańcy pójdą prosto przez ulicę nowym przejściem dla pieszych. ZDM właśnie ogłosił przetarg na projekt przebudowy skrzyżowania Czerniakowskiej i Chełmskiej.

Zarząd Dróg Miejskich wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ogłosił przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania Czerniakowskiej z Chełmską. Wyłoniony w konkursie wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 28 kwietnia przyszłego roku, jednak ZDM podkreśla, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie skrócenie tego terminu.

To pozwoli zlikwidować dużą barierę dla pieszych w tym rejonie, o co od dawna dopominają się mieszkańcy. We wrześniu informowaliśmy o ich proteście w tej sprawie.

Teraz, by dostać się na drugą stronę jezdni mają do wyboru marsz do odległej o pół kilometra ulicy Gagarina lub wspinaczkę na ponad pięciometrowej wysokości kładkę.

Dla wielu osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przemieszczających się z zakupami, czy z małymi dziećmi stanowi to potężną barierę, często nie do pokonania.

Alternatywa dla kładki

"Po obu stronach kładki jest wiele budynków mieszkalnych, biur i sklepów. Przejście na drugą stronę ulicy jest niezbędne, choćby po to, by dostać się na przystanek autobusowy. Naziemne przejście będzie więc alternatywą dla kładki" – dodaje ZDM.

Przeprowadzone przez drogowców analizy wykazały, że ruch kołowy z ul. Chełmskiej kieruje się głównie w lewo, podczas wydzielonej fazy w sygnalizacji świetlnej.

"W tym samym czasie możliwe będzie przejście pieszo przez ul. Czerniakowską. Dzięki temu płynność ruchu w ciągu ul. Czerniakowskiej się nie zmieni" – argumentuje ZDM.Projekt przedstawiony przez wykonawcę będzie musiał uwzględniać przejścia w poziomie przez ul. Czerniakowską, w rejonie ul. Chełmskiej (z przejazdem rowerowym) oraz m.in. korektę geometrii skrzyżowania i korektę łuków na skrzyżowaniu.

Skrzyżowanie będzie zintegrowane

"Sygnalizacja świetlna będzie działać w pełnej akomodacji, przewidziany jest montaż detekcji pojazdów (m.in. pętle indukcyjne), pieszych (także sygnalizacja akustyczna) i rowerzystów (kamery lub detektory radarowe). Co ważne, obecnie skrzyżowanie to działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Pozostanie tak również po przebudowie" – wyliczają drogowcy.

Oprócz tego planowane jest wyznaczenie przejść w rejonie skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater, czy ronda Czterdziestolatka. Informowaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl. Natomiast po zakończaniu prac związanych z budową metra, przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej. Tam ZDM wykonał już koncepcję zmian w tym rejonie.

Zarząd Dróg Miejskich planuje zmiany na Czerniakowskiej
ZDM

skw/gp