Protest podczas opłatka. Część radnych przeciw obecności duchownych

Warszawa

Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl
Spotkanie opłatkowe | Zuzanna Sosnowska / um.warszawa.pl

W czwartek, w przerwie sesji Rady Warszawy, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział radni, przedstawicie ratusza i parlamentarzyści. Spotkaniu towarzyszył protest środowisk równościowych i części radnych KO przeciwko obecności osób duchownych. Nie przyłączyła się do niego jedyna przedstawicielka SLD w radzie miasta.

W spotkaniu wzięli udział m.in. powstańcy warszawscy: Wojciech Galperyn i Wanda Traczyk-Stawska oraz parlamentarzyści związani z Warszawą: były prezydent miasta Marcin Święcicki i senator Marek Borowski. Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Dorota Malinowska-Grupińska i wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej złożyli radnym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Protest podczas spotkania opłatkowego

Na spotkanie przybyła też grupa działaczy m.in. partii Razem oraz Kongresu Świeckości, która prezentowała transparenty z hasłami: "Świeckie państwo", "Religia do kościoła", "Polska solidarna, a nie klerykalna".

- Chcemy pokazać, że w radzie miasta łamana jest konstytucja, jej artykuł 25, który mówi o tym, że urzędy publiczne są zobowiązane do bezstronności wyznaniowej i światopoglądowej. To, co tutaj zaobserwowaliśmy, to był pokaz tego, w jaki sposób Kościół uwikłany jest we władzę świecką i odwrotnie – powiedziała Bożena Przyłuska z Kongresu Świeckości.

Udziału w części spotkania, gdzie modlili się przedstawicie Kościoła katolickiego i prawosławnego, odmówiło kilkoro radnych Koalicji Obywatelskiej, m.in. Tomasz Sybilski i Dorota Łoboda. - Sesja rady miasta to nie jest miejsce na obrządki religijne, dlatego uznaliśmy - bo nie byłem sam - żeby nie brać udziału w spotkaniu – wyjaśnił Sybilski w rozmowie z PAP.

12 radnych przeciw "treściom religijnym"

Obecność osób duchownych nie przeszkadzała za to w czwartek jedynej przedstawicielce SLD w radzie miasta Monice Jaruzelskiej, która zdecydowała się wraz z innymi radnymi i zaproszonymi gośćmi podzielić opłatkiem. - Jestem osobą niewierzącą, ale opowiadam się za tolerancją – podkreśliła.

W środę grupa 12 radnych Koalicji Obywatelskiej, m.in. związani z lewicą Sybilski i Agata Diduszko-Zyglewska oraz Nowoczesną: wiceszef Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, Anna Auksel-Sekutowicz i Marek Szolc, a także Dorota Łoboda wystosowała list do przewodniczącej rady Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej, w którym zaapelowała, by czwartkowe spotkanie było "wolne od treści religijnych".

Radni ci również wyrazili w swym liście pogląd, że obecność przedstawicieli Kościoła i innych związków wyznaniowych podczas spotkań organizowanych przez radę miasta stoi w sprzeczności w art. 25 konstytucji, który stanowi, że "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym".

Czwartkowa sesja przebiegała burzliwie:

Soszyński: nie zabieramy nikomu pieniędzyTVN24
wideo 2/3

PAP/b