Prezydent miasta powołała kolejnego pełnomocnika

Warszawa

Urząd MiastaMarcin Jasiński, pełnomocnikiem ds. Programu Rozwoju Kultury

Środa upłynęła pod znakiem kulturalnych rozdań w ratuszu. Pełnomocnikiem ds. Programu Rozwoju Kultury został Marcin Jasiński. Prezydent miasta otworzyła dziś też pierwsze posiedzenie społecznej rady, w skład której weszli artyści i twórcy.Marcin Jasiński, który jest naczelnikiem wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w stołecznym Biurze Kultury. Teraz będzie zajmował się PRK, czyli strategią rozwoju warszawskich instytucji kulturalnych.

Start rady"Pełnomocnik ds. PRK koordynuje wdrażanie PRK i uczestniczy w opracowaniu programów operacyjnych. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania PRK. Pełnomocnik urzęduje w Biurze Kultury, które zapewnia mu warunki pracy" – czytamy w komunikacie z urzędu miasta.Hanna Gronkiewicz-Waltz, otworzyła dziś też pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Kultury. - Kiedy tworzyliśmy Program Rozwoju Kultury wyszliśmy z założenia, że nikt nie może lepiej znać potrzeb warszawskiej kultury niż ludzie, którzy tworzą ją na co dzień – prezydent Warszawy.

Dostępne protokołyRada podczas pierwszego spotkania wybrała zgodnie z regulaminem swoje prezydium. Przewodniczącą PRK została Bogna Świątkowska, jej zastępczynią – Anna Żurawska, zaś na sekretarza wybrano Marcela Andino Veleza z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W prezydium znaleźli się również Paweł Dangel oraz Mamadou Diouf.Czym będzie zajmować się rada? Będzie wskazywała kierunki i priorytety programów realizowanych w ramach Programu rozwoju kultury, recenzować już przygotowane rozwiązania, Protokoły z posiedzeń rady będzie je można znaleźć na stronie www.kulturalna.warszawa.pl.ran/b