Prezentują warianty Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Warszawa

JacobsWariantowy przebieg trasy

Przez najbliższe dni drogowcy będą prezentować mieszkańcom Warszawy i okolic warianty przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek w Rembertowie.

Wschodnia Obwodnica Warszawy ma przebiegać na odcinku od węzeł "Drewnica" na drodze S-8 – węzeł "Zakręt" na drodze nr 2. Jej przebieg określiła firma Jacobs Polska na zlecenie drogowców.

Co z uwagami mieszkańców?

Długość projektowanej trasy wynosi około 15 km i różni się w zależności od wariantu. Teraz te propozycje będą przedstawione mieszkańcom terenów, przez które trasa może przebiegać.

- Odbędą się spotkania informacyjne w Rembertowie, Zielonce, Ząbkach, Wesołej i Sulejówku – zapowiadała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA. – Jeżeli uwagi mieszkańców przedstawione podczas tego spotkania będą zasadne i możliwe do wprowadzenia pod kątem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, to zostaną wprowadzone - dodała.

Później zostanie złożony wniosek o decyzję środowiskową i wybrany jeden wariant. Następnie powstanie koncepcja i projekt budowlany Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Inwestycja za 2 miliardy złotych

Opracowanie projektowe uwzględnia budowę drogi klasy S, dróg dojazdowych i obsługujących, budowę węzłów. A także wiaduktów, kładki dla pieszych, przebudowę fragmentów istniejącego układu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę.

Kiedy mogą rozpocząć się prace? – To zadanie jest przewidziane do współfinansowania w przyszłej perspektywie unijnej 2014-20 – zaznaczyła Tarnowska. – Szacowany koszt budowy, dokumentacji i wykupu gruntów to ponad 2 miliardy złotych – dodała.

Pięć spotkań informacyjnych

Rembertów, 11.02.2013 r. godz. 18.00, Urząd Dzielnicy Rembertów Sala nr 12, Al. Generała Chruściela 28.

Zielonka, 12.02.2013 r. godz. 17.30, Miejskie Gimnazjum w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3.

Marki/Ząbki, 13.02.2013 r. godz. 19.15, Budynek Trybuny Głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, Ząbki.

Wesoła, 14.02.2013 r. godz. 17.30, Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Sala I piętro, ul. I Praskiego Pułku 31, Wesoła.

Sulejówek, 18.02.2013 r. godz. 18.00, Budynek Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego, ul. Wspólna 45, Sulejówek.

ran//par