Praga dla pieszych i rowerzystów, bez autostrad. Nowy program dla dzielnicy

TransEko / Zarząd MieniaRuch rowerowy

Na zlecenie ratusza powstał dokument, który ma wyznaczać kierunek rozwoju komunikacji na Pradze. Za priorytet uznano budowę wschodniego odcinka obwodnicy Śródmieście. Autorzy dokumentu rekomendują także ograniczenie ruchu na Wybrzeżu Helskim, ułatwienie życia rowerzystom i pieszym oraz więcej parkingów w rejonie zoo.

Liczący ponad 60 stron dokument nosi tytuł "Studium zaspokojenia potrzeb ruchu pieszego oraz transportu publicznego w związku z rewitalizacją nabrzeży Wisły". Powstał w pracowni TransEko pod kierunkiem dra inż. Andrzeja Brzezińskiego na zlecenie stołecznego Zarządu Mienia. Jego celem było przedstawienie rozwiązań, które poprawią jakość przestrzeni miejskiej w centrum Pragi oraz zbliżą ją do Wisły.

Zmniejszyć presję zmotoryzowanych

Studium bierze pod uwagę trzy modele funkcjonowania ulic: prosamochodowy, zachowawczy oraz redukujący presję zmotoryzowanych, zwłaszcza na odcinku pomiędzy mostem Gdańskim i Świętokrzyskim. Autorzy opowiedzieli się na tym trzecim. "Z pełnym przekonaniem zarekomendowano ten ostatni, ze świadomością, że jako jedyny wypełnia założenia strategiczne miasta i odpowiada aspiracjom przyszłego, nowoczesnego centrum Warszawy" – czytamy w studium. Co ważne, autorzy odwołali się w nim do istniejących dokumentów przede wszystkim strategii zrównoważonego rozwoju z 2009 roku, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalonych lub projektowanych planów miejscowych.

Po pierwsze obwodnica!

Planiści za najwyższy i najpilniejszy priorytet miasta uznali budowę wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, w pierwszej kolejności na odcinku od ronda Żaba do Trasy Świętokrzyskiej. "Jej uruchomienie jest decydujące dla powodzenia ew. przekształceń analizowanego obszaru Pragi" – twierdzą autorzy studium. Tymczasem Hanna Gronkiewicz-Waltz wymieniła budowę obwodnicy wśród swoich wyborczych priorytetów, ale na odcinku od ronda Wiatraczna do Radzymińskiej.

Eksperci rekomendują na razie zachowanie w obecnym kształcie Wybrzeża Helskiego i Wybrzeża Szczecińskiego (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Ale docelowo Wybrzeża Helskie miałoby mieć po jednym pasie, a prędkość ograniczoną do 30 km/h. To zupełnie inaczej niż w planach Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z 2013 roku, który zakładał układ trzypasmowy. Ekolodzy alarmowali wówczas, że powstanie druga Wisłostrada.

Kładka zamiast mostu

Autorzy studium radzą też odstąpić od budowy Traktu Nadwiślańskiego, czyli przedłużenia Wybrzeża Helskiego za mostem Gdańskim na północ. Radzą też obniżyć rangę Jagiellońskiej.

Kierowcy nie muszą się obawiać ograniczeń na Wale Miedzeszyńskim, który zachowa swój charakter, choć ma zyskać więcej przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Zespół dra Brzezińskiego radzi też zrezygnować z budowy mostu samochodowego na osi Okrzei i Karowej, ale dopuszcza możliwość budowy w tym miejscu kładki pieszo-rowerowej. Sceptycznie odnosi się do powstania tunelu w ciągu ul. Nowo-Jagiellońskiej, który planowano na odcinku od al. Solidarności do ul. Okrzei.

Więcej przejść dla pieszych

Natężenie ruchu w kwartale ulic al. Solidarności – Targowa – Okrzei – Wybrzeże Szczecińskie miałoby zostać ograniczone dzięki zmianie funkcji ulic Kłopotowskiego (jednokierunkowa z jednym pasem ruchu) oraz Okrzei (jeden lub dwa pasy ruchu). Studium zakłada też wprowadzenie pasów i kontrpasów dla rowerzystów. Fanom dwóch kółek łatwiej byłoby także na Wybrzeżu Helskim i Wybrzeżu Szczecińskim, gdzie po stronie wschodniej (od mostu Gdańskiego do ul. Kłopotowskiego) miałyby powstać ścieżki rowerowe. Dokument zakłada też nowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów pod mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Zwężona miałaby zostać ul. Ratuszowa na odcinku od Jagiellońskiej do Wybrzeża Helskiego.

Zmiany od powstania Trasy Świętokrzyskiej

Parkingi wokół zoo

Planiści rekomendują także modernizację parkingu obsługującego zoo przy Wybrzeżu Helskim oraz budowę dwóch nowych: w rejonie ronda Starzyńskiego oraz wzdłuż Jagiellońskiej w kierunku pl. Hallera. Pasy postojowe miałyby znaleźć się także po wschodniej stronie Wybrzeża Helskiego. Liczba miejsc parkingowych przy Ratuszowej w rejonie wejścia do zoo zostałaby ograniczona i przeznaczona tylko dla chwilowego postoju. Uporządkowane zostałoby także parkowania na ulicach: Kłopotowskiego, Okrzei, Sierakowskiego, Jagiellońska, Panieńska.

Budowę ulicy Tysiąclecia i al. Tysiąclecia eksperci radzą przesunąć na okres po wybudowaniu wschodniego odcinka obwodnicy Śródmieścia.

b/ec

Źródło zdjęcia głównego: TransEko / Zarząd Mienia

Pozostałe wiadomości