Ponton i inkubator na ratunek żółwiom

Warszawa

Żółw błotny to gatunek chroniony

Coraz mniej chronionych żółwi błotnych na Mazowszu. Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym z UE będzie się starał odbudować populację tych gadów.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na dostawę sprzętu pozwalającego na przeprowadzenie żółwi z innych obszarów Polski w okolice Warszawy. Projekt ratujący żółwią populację ma przeprowadzić Miejski Ogród Zoologiczny.

Żółw błotny jest gatunkiem chronionym, został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt ze statusem EN. Oznacza to gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych będzie się starał odbudować populację tych gadów na Mazowszu.

Do tego celu kupiono inkubatory, urządzenia do monitorowania warunków środowiskowych, kamerę termowizyjną oraz ponton. Sprzęt kosztował około 600 tysięcy złotych i został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółwie błotne | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółwie błotne | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółwie błotne | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółwie błotne | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Żółw błotny | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta