Ponad miliard złotych na ochronę przed blackoutem

TVN Warszawa

Wiceprezydent o bezpieczeństwie energetycznym - fot. Mikołaj Kirsche/wikipedia cc by-sa

Warte ponad miliard zł inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat planuje RWE Stoen, a ratusz układa plany energetyczne dla poszczególnych dzielnic. – Te działania pozwolą uchronić miasto przed blackoutem – tłumaczą władze miasta.

Budowa podstacji energetycznych wysokiego napięcia, modernizacja instalacji i przyłączy – m.in. na to RWE Stoen do 2015 roku wyda 1,1 mld zł. Inwestycje mają zabezpieczyć miasto przed skutkami poważnych awarii.

2,5 mln warszawiaków w 2030 roku

Według obliczeń ekspertów, w 2020 roku liczba mieszkańców stolicy wyniesie ok. 2,1 mln osób, a po kolejnych 10 latach osiągnie 2,5 mln. Do najszybciej rozwijających się dzielnic należeć będą Wilanów (wzrost liczby mieszkańców o 178 procent w latach 2010-30) oraz Białołęka (wzrost o 130 procent). Przyrost ludności będzie się też wiązał ze wzrostem mocy szczytowej, która w ciągu najbliższych 20 lat zwiększy się o ok. 30 procent.

fot. Dawid Krysztofiński/tvnwarszawa.pl

Strategia dla Warszawy

Inwestycje RWE będą prowadzone w porozumieniu z miastem, które opracowało już strategię bezpieczeństwa energetycznego dla Warszawy do roku 2020.

– Pracujemy też nad opracowywaniem planów bezpieczeństwa energetycznego dla poszczególnych dzielnic. W tej chwili już jedna trzecia miasta jest objęta takimi dokumentami. Właśnie odpowiednie planowanie może nas uchronić przed blackoutem – zapewnia Jarosław Kochaniak, wiceprezydent miasta.

Co to jest blackout?

Blackoutem określa się awarie prądu na dużym obszarze. Zwykle dochodzi do niej w wyniku sekwencji zdarzeń takich, jak masowe awarie sieciowe powodujące przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu i w konsekwencji automatyczne wyłączenia źródeł energii takich jak np. elektrownie. Skutkiem blackoutu jest utrata zasilania na znacznym obszarze.

mjc/par