Ponad 3 mln zł na dodatkowe patrole policji

Warszawa

kspBędzie więcej patroli

3,4 mln złotych z tegorocznego budżetu miasta radni zdecydowali się przeznaczyć na opłacenie nadgodzin dla policjantów. - Fundusze pozwolą na wystawienie 17 tys. dodatkowych ośmiogodzinnych patroli na terenie miasta - informuje stołeczny ratusz.

Pieniądze, które trafią do Komendy Stołecznej Policji, pochodzą z dochodów własnych miasta i zostały zarezerwowane w budżecie Warszawy na 2015 r.

W najniebezpieczniejsze rejony

Dodatkowe patrole policji mają zostać skierowane w najbardziej zagrożone przestępczością obszary miasta i pełnić tam rolę prewencyjną.

- Funkcjonowanie patroli ponadnormatywnych to korzyść dla miasta - przekonuje ratusz i podaje, że w 2013 r. w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 156 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 56 259 osób, pouczono 17 525 osób, ukarano mandatami karnymi 14 544 sprawców wykroczeń.

Pół miliona na nagrody

Ponadto na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przekazania w 2015 r. 500 tys. zł na nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, kiedy na nagrody dla policjantów Ratusz przekazał 280 tys. zł. W sumie w latach 2007-2014 przekazano na ten cel ponad 10 mln zł.

PAP/jk/b