"Polska szkoła będzie hodować idiotów!" Protest przed MEN

Warszawa

TVN24Protest przed MEN

Zawiesić wprowadzanie reformy

Demonstracja, w której uczestniczy ok. 200 osób, zorganizowana została w proteście przeciwko wprowadzanej od 2009 r. reformie nauczania w szkołach. Od 1 września 2012 r. nowa podstawa programowa nauczania zacznie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych. Najlepszym rozwiązaniem dla uczniów - według oświatowej "Solidarności" - byłoby całkowite odstąpienie przez resort edukacji od wprowadzania owej reformy.Odstąpienie przez MEN od reformy nauczania musiałoby wiązać się z uchyleniem rozporządzeń ministra edukacji w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w sprawie ramowych planów nauczania. Według protestujących rozporządzenia te "ograniczają treści języka polskiego, historii i innych przedmiotów oraz pozbawiają absolwentów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju". Domagają się oni również od rządu "rzetelnego dialogu i merytorycznej debaty o kształcie polskiej oświaty".Jak twierdzą związkowcy "MON i rząd chcą, by lekcje historii ograniczały się do I wojny światowej, a lekcje języka polskiego do nauki pisania i czytania". - Polska szkoła będzie hodować idiotów - takie hasła oburzenia słychać było wśród protestujących pod MEN.

Czytaj więcej na tvn24.pl

tvn24.pl/zś//kdj/k