Politechnika Warszawska wybrała rektora

Warszawa

PWNowy stary rektor Politechniki Warszawskiej

Profesor Jan Szmidt został wybrany rektorem Politechniki Warszawskiej na kolejną kadencję. Nie miał konkurencji.

Prof. Jan Szmidt był jedynym kandydatem na rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020. 16 marca, w głosowaniu kolegium elektorów, otrzymał 101 na 125 głosów.

Głównym założeniem programu wyborczego prof. Szmidta było dążenie do nadania Politechnice Warszawskiej charakteru uniwersytetu badawczego, m.in. poprzez efektywne wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych oraz wykorzystanie inwestycji zrealizowanych w poprzedniej kadencji. W swoim programie silnie wiązał proces dydaktyczny z prowadzeniem badań oraz tworzeniem warunków do rozwoju najzdolniejszych studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej.

Specjalista od technik plazmowych

Zainteresowania badawcze Jana Szmidta dotyczą głównie technik plazmowych. Profesor specjalizuje się również w zagadnieniach dotyczących wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji struktur i przyrządów półprzewodnikowych głównie z udziałem szerokopasmowych półprzewodników tj. diament i grafen.

Jest współautorem lub autorem 12 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.

W najbliższych tygodniach swoich rektorów wybiorą także Uniwersytet Warszawski, gdzie jedynym kandydatem jest obecny rektor prof. Marcin Pałys i Szkoła Główna Handlowa.

ms/b