Policja apeluje: ostrożnie z fajerwerkami

Warszawa

kspApel policji

Odpalanie fajerwerków nie zawsze kończy się dobrze. Co roku wiele osób trafia do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dlatego policja radzi, co robić, żeby tego uniknąć.

Jak co roku stołeczni policjanci przygotowali film pokazujący, jak niebezpieczne mogą być petardy.

Przypominają też, że to materiały wybuchowe i należy zachować ostrożność i przestrzegać kilku podstawowych zasad:

- kupując fajerwerki lub petardy zwróć uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

- nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób;

- sprawdź oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwa produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);

- do amatorskich pokazów używaj tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

- najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją;

- nie manipuluj przy fajerwerkach;

- oddal się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

- odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

- należy używać materiałów pirotechnicznych tylko na dworze;

- ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, nie będące pod wpływem alkoholu;

- po nieudanej próbie nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia;

- wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

- huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy, zadbaj o to, by nie były narażone na odgłosy wybuchów;

- zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

- używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

- pamiętaj, że nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grozi karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Policja przypomina również, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto to robi, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia.

ksp/ij