Podświetlą budynek SGH

Warszawa

SGHProjekt iluminacji SGH

Rozpoczął się remont elewacji gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162. Po wymianie tynków budynek zyska też iluminację.

Remont został zaplanowany na dwa lata, ale już w wakacje gotowa będzie frontowa elewacja gmachu głównego SGH.

Wymiana dachówek

Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 5 mln zł, obejmuje skucie starych tynków, ich naprawę i malowanie elewacji, a także m.in. wymianę instalacji odgromowej, dachówek na gzymsach i krat okiennych, a w niektórych wypadkach wymianę okien.

"Wielka różowa"

W lipcu zakończony zostanie remont frontu, ale jednocześnie trwać będzie remont dziedzińca południowego i elewacji południowej, łącznie z tarasem od strony parkingu wewnętrznego SGH. W roku 2013 (od kwietnia po okresie zimowym do listopada) kontynuowany będzie remont pozostałych części elewacji budynku głównego oraz remont dachu. Budynek główny SGH zachowa w pewnym stopniu dotychczasowy kolor, który wiele lat temu przyczynił się do nazywania SGH "wielką różową".

mjc//ec