PiS chce zmiany statutu miasta"To będzie prawdziwa demokracja"

Warszawa

tvnwarszawa.plBędzie zmiana statutu Warszawy?

Radni opozycji zaproponowali projekt zmian w statucie Warszawy. Ich zdaniem to droga prawdziwej demokracji i jawności działania stołeczengo samorządu. Swoje zmiany zgłosiła również rządząca Platforma Obywatelska. Dyskusją nad dwoma projektami 9 lipca na komisji statutowej miasta.

- Proponowane przez nas zmiany mają się przyczynić przede wszystkim do transparentności i jawności działania samorządu warszawskiego. To droga prawdziwej demokracji – powiedział Dariusz Figura, miejski radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, trzeba również zwiększyć możliwość udziału radnych i mieszkańców w procesie stanowienia prawa miejscowego.

- Zmian w statucie miasta nie było od czterech lat. Ich potrzebę dyktują doświadczenia ostatniego półtora roku, gdy rządząca Platforma Obywatelska ma bezwzględną większość radzie Warszawy – wyjaśnia Figura.

Dlatego radni PiS zaprezentowali projekt 20 zmian.

Jawność miasta

Pierwsze siedem z nich dotyczy jawności działań miasta. Nowe zapisy miałyby m.in. nałożyć na prezydent miasta obowiązek odpowiadania na pytania mieszkańców w czasie sesji rady miasta raz na kwartał. Ponadto na stronę internetową urzędu miałyby trafiać wszystkie umowy cywilnoprawne podpisywane przez miasto, a radni mieliby zwiększoną możliwość nadzoru miejskich spółek. Przedstawiciele miasta musieliby też co roku informować o aktywności w organizacjach i stowarzyszeniach oraz współpracy z miastami partnerskimi.

Drugi pakiet zmian dotyczy wzmocnienia demokratycznej kontroli nad działaniami władz Warszawy. Chodzi tutaj m.in. o: gwarancję, że na życzenie wszystkich klubów radnych będzie można wprowadzić co najmniej jeden punkt do porządku obrad sesji rady miasta; gwarancja, że uchwały najistotniejsze dla mieszkańców będą procedowane na początku sesji. Ponadto radni mieliby zagwarantowane środki na wykonanie opinii i ekspertyz prawnych.

- Zadaniem radnych nie jest zawsze wierzyć bezgranicznie we wszystko co przygotuje miasto, ale podchodzić też do dostarczanych informacji krytyczne, mówiąc potoczne „szukać dziury w całym – argumentuje radny Figura.

Kolejne punkty dotyczą zmniejszenia z 15 tysięcy do 5 potrzebnych podpisów mieszkańców z propozycją własnej uchwały. Radni proponują również zmiany odnośnie funkcjonowania samej Rady Warszawy. Chodzi tutaj m.in.: o obniżenie kosztów poprzez wysyłanie materiałów radnym w wersji elektronicznej, czy umożliwienie stworzenia zespołów radnych podejmujących te same tematy, a także brak konieczności uzyskiwania opinii skarbnika dla uchwał dotyczących wewnętrznej organizacji rady.

Platforma ma też swoje zmiany

Propozycje swoich zmian złożyła również Platforma Obywatelska, która chce m.in. wprowadzić zapis dopuszczający likwidację, zmianę i łączenie dzielnic.

Żeby w ogóle mogło dojść do zmian, najpierw musi się tym zająć miejska komisja statutowa. Na jej obradach musi powstać jednolita propozycja zmian, która trafi do zaopiniowania w dzielnicach. Na końcu ostateczny kształt zmian w statucie musi być uzgodniony z premierem, który ma ostateczny głos w tej sprawie.

bf//ec