Przygotuj się na:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości wiążą się z ogromnymi utrudnieniami. Bieg Niepodległości przetnie miasto na pół, a wzdłuż trasy marszu narodowców już od samego rana ustawione będą betonowe zapory.

"Perła w koronie Rzeczypospolitej". 19 milionów rocznie dla "Mazowsza"

Warszawa

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz przedstawiciele samorządu podpisali w poniedziałek umowę dotyczącą prowadzenia, jako wspólnej instytucji kultury, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Artyści mogą liczyć na spore dofinansowanie.

Na mocy umowy ministerstwo przekaże zespołowi 3 miliony 200 tysięcy złotych rocznie, natomiast województwo mazowieckie ponad 16 milionów złotych.

- Zdecydowaliśmy, po analizie sytuacji w różnych instytucjach kultury w Polsce, że ministerstwo powinno wspomóc niektóre instytucje, które są instytucjami ważnymi dla polskiej kultury, a jednocześnie wymagają dofinansowania i mają znaczenie nie tylko regionalne, ale także ogólnopolskie, a nawet światowe. W tym celu wybraliśmy 10 takich instytucji w całej Polsce, w tym zespół "Mazowsze" - powiedział Gliński.

"Perła kulturalna"

- Polska powinna być odpowiedzialna za swoje perły kulturalne, "Mazowsze" jest taką perłą i z wielką przyjemnością - myślę, że obustronną - podpisaliśmy ten akt wsparcia - dodał minister kultury.Umowa została podpisana w Otrębusach, czyli w miejscu, gdzie zespół ma swoją siedzibę. - Będziemy wspólnie współprowadzić tę instytucję, perłę w koronie Rzeczypospolitej, i będziemy mogli dzięki właśnie tym środkom, które ministerstwo wyasygnowało z budżetu państwa, promować kulturę polską poprzez zespół, nie tylko na Mazowszu, ale również wychodzić poza nie i poza granice Polski - komentował wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.Umowa reguluje także sprawy związane z obsadą personalną dyrekcji zespołu. Dyrektora "Mazowsza" powołuje i odwołuje województwo w uzgodnieniu z ministrem. Powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora do spraw artystycznych odbywa się w trybie określonym w statucie zespołu także w uzgodnieniu z województwem oraz ministrem. Dyrektor zespołu może tworzyć organy opiniodawczo-doradcze "Mazowsza" wyłącznie w uzgodnieniu z ministrem i województwem. Minister i województwo mają prawo do wskazania po jednym przedstawicielu do takiego organu. Dotyczy to również już istniejących organów opiniodawczo-doradczych.Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2019 r. z możliwością jej przedłużenia.

Działają od 1948 roku

Jak czytamy na stronie zespołu, "Mazowsze" należy do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski – Mazowsza, jednak repertuar "Mazowsza" szybko rozszerzył się o folklor innych regionów. Dziś w dorobku zespołu znajdują się opracowania sceniczne 42 z nich.Oficjalnie "Mazowsze" powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki z 8 listopada 1948 roku, polecający kompozytorowi i miłośnikowi folkloru prof. Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycznej. Na siedzibę zespołu wybrano podwarszawską posiadłość z początku XX wieku, nazwaną na cześć żony pierwszego właściciela - Karolinem.

Ostatnio pisaliśmy o problemach Muzeum Techniki:

Rozebrane wystawy w Muzeum TechnikiArtur Węgrzynowicz, montaż Marcin Chłopaś/tvnwarszawa.pl
wideo 2/2

PAP/kz/mś