Park Opaczewski jak zielona dolina

Warszawa

| Fakty w Południefot

Ochota ma zyskać park z prawdziwego zdarzenia. - Zapisy w planie miejscowym dotyczące parku Opaczewskiego idą nawet dalej, niż chcieli mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych - chwali Piotr Żbikowski, wiceburmistrz Ochoty.

- Najważniejszą zmianą jest skrócenie ulicy Orzeszkowej, która dziś przecina park – wyjaśnia Żbikowski.

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, który został właśnie wyłożony w Pałacu Kultury zapisano m.in.: powstanie ścieżki rowerowej, uporządkowanie terenu, postawienie nowych elementów małej architektury (murków, ławek, latarni i posadzek).

Rysunek planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic ul. Opaczewskiej

Chcą kawiarni i fontanny

Mieszkańcy chcieli przede wszystkim nowych ławek, więcej zieleni i toalet. W przyszłości chcieliby mieć możliwość napicia się kawy i uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych. Wielu z nich opowiedziało się za powstaniem fontanny. Które postulaty uda się zrealizować?

- Najpierw musi powstać projekt przebudowy parku - odpowiada Żbikowski.

Tu znajdziesz raport w sprawie parku Opaczewskiego

Minie jednak sporo czasu, nim park będzie wyglądać tak, jak na wizualizacji, przygotowanej po konsultacjach społecznych. Uchwalenie planu nie oznacza płynnego przejścia do realizacji projektu. Na to na razie nie ma środków.

Dzielnica stara się o wpisanie inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Urzędnicy po cichu liczą, że w przyszłym roku uda się zdobyć fundusze potrzebne właśnie na wykonanie projektu przebudowy parku. - To byłby już duży sukces - uważa wiceburmistrz. Kiedy mogłaby ruszyć inwestycja? - Wszystko zależy od pieniędzy a tych w kasie miejskiej dziś brakuje - odpowiada.

Dzielnica szacuje, że przebudowa parku pochłonie 5-6 mln zł.

Plan dla bazaru

Projekt planu zagospodarowania obejmuje także teren bazaru przy ul. Banacha. - Nie ma tam nic nowego, o czym wcześniej nie informowaliśmy - zapewnia Żbikowski.

Dzielnica planuje wybudowanie tam bloków komunalnych z galerią handlową na parterze. Handlarze i część mieszkańców nie zgadzają się na to, by ograniczyć powierzchnię bazaru. W nowym budynku ma być 200 pawilonów. W tej chwili na bazarze jest ich prawie cztery razy więcej.

Pozwolenie na budowę zostało zaskarżone przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych, której blok znajduje się tuż przy planowanej inwestycji. Mimo to, władze Ochoty chcą, aby najdalej za półtora roku budowa została ukończona.

Projekt w PKiN

Plan można oglądać do 15 kwietnia na 17 piętrze PKiN, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 21 marca (poniedziałek) w sali nr 27 przy ul. Niecałej 2 o godz. 16.00.

Uwagi do planu można składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imieniai nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011r.

Tu znajdziesz plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej

Paweł Radziszewskiroody