Papieskie miejsca w Warszawie

Warszawa

nacPapież w Warszawie

Każda wizyta Jana Pawła II w stolicy budziła ogromne emocje wśród mieszkańców. Papież odwiedził nasze miasto siedem razy. Przypominamy wybrane miejsca, które nierozerwalnie są związane z jego pielgrzymkami.

Na lotnisku Chopina rozpoczynała się większość pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Pierwsza miała miejsce w 1979 roku. Samolot na pokładzie z papieżem Polakiem wylądował po godzinie 10. Po wyjściu z pokładu Jan Paweł II wykonał charakterystyczny gest - ucałował ojczystą ziemię, po czym powiedział:

"Ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg - niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzności - na Stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym".

Na lotnisku papież został powitany przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także przez przewodniczącego Rady Państwa PRL.

Papież na lotnisku Chopina
Zielaskowski Lech/ NAC

Plac Piłsudskiego

W sąsiedztwie Grobu Nieznanego Żołnierza Jan Paweł II dwukrotnie odprawiał msze święte.

Pierwszą w 1979 roku, gdzie padły pamiętne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Słowa te stały się wezwaniem do walki z komunizmem. Dla upamiętnienia tej chwili na placu ustawiono ogromny krzyż i tablicę pamiątkową.

Drugi raz z wiernymi, w tym miejscu papież spotkał się w 1999 roku.

Ludzie gromadzili się tutaj również w 2005 roku po śmierci papieża:

Czuwanie po śmierci Jana Pawła II
TVN24

Klasztor sióstr urszulanek

Budynek klasztoru sióstr urszulanek tuż obok Biblioteki Uniwersyteckiej. Właśnie przy Wiślanej przez 23 lata zatrzymywał się ksiądz, biskup, a później kardynał Karol Wojtyła. Z tego klasztoru w 1978 roku Wojtyła wyjechał na konklawe podczas, którego został wybrany na papieża.

CZYTAJ WIĘCEJ.

Mówi siostra Janina Chmielińska
Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl
Mówi Siostra Małgorzata Krupecka
Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

Dom Arcybiskupów Warszawskich

Wspomniane siostry urszulanki pamiętają również historię, która wydarzyła się w 1958 roku. Ksiądz Wojtyła musiał przerwać odbywający się obóz żeglarski. Do Warszawy został wezwany przez Prymasa Wyszyńskiego.

W klasztorze przy Wiślanej zostawił swoje bagaże i pobiegł do domu Arcybiskupów Warszawskich na Miodową. Dowiedział się tam o nominacji na biskupa.

Nocował w domu biskupim również podczas swojej pierwszej pielgrzymki. Duchowni wspominają, że przy Miodowej zebrał się tłum. Wszyscy się radowali, śpiewali.

Następnie to miejsce papież odwiedził w 1983 i 1987 roku.

Zamek Królewski i Belweder

Na Zamku Królewskim Jan Paweł II w 1979 roku spotkał się z generałem Wojciechem Jaruzelskim i w 1991 roku z Lechem Wałęsą. Papież ofiarował zamkowi portret kardynała Stanisława Hozjusza oraz cenny kielich z XVIII wieku.

Do podobnych spotkań doszło również w Belwederze: z władzami PRL w 1979 i 1983 roku, oraz w 1991 roku z Lechem Wałęsą. Przy okazji tej wizyty poświęcił kaplicę w Belwederze.

Wizyty papieża w Polsce
TVN24

Pawiak, Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz

W 1983 roku papież na terenie Pawiaka podczas modlitwy zacytował werset z Pisma Świętego: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj", który stały się mottem działalności ks. Jerzego Popiełuszki.

Jan Paweł II złożył również hołd pod pomnikiem Bohaterów Getta. Z kolei w 1999 roku na Umschlagplatz papież odmówił modlitwę ekumeniczną. W tym miejscu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami społeczności żydowskiej.

Materiał archiwalny, wizyta na Umschlagplatz:

Wizyta papieża na Umschlagplatz
Fakty TVN

Papież w stolicy odwiedzał również inne miejsca: w 1987 roku pojawił się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, gdzie doszło do spotkania z Matką Teresą z Kalkuty. Papież nawiedził także grób zamordowanego księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, odwiedził także Sejm - gdzie spotkał się z parlamentarzystami.

Materiał archiwalny, wizyta w Sejmie:

Wizyta w Sejmie
TVN24

bf/ec