Pakiet antykorupcyjny w stołecznym ratuszu. Co wolno urzędnikom?

Warszawa

archiwum TVNRatusz

Nowy pełnomocnik, procedury, zmieniony kodeks etyki. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy wprowadził miejski pakiet antykorupcyjny.

– Tak jak zapowiadałem, wprowadzamy przejrzyste procedury i standardy dla wszystkich pracowników. Będą obowiązywały w całym mieście, we wszystkich jednostkach – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Wewnętrzne szkolenia już się rozpoczęły. A za nadzorowanie całego systemu i realizację polityki antykorupcyjnej będzie odpowiadał mój pełnomocnik - Sławomir Wilczyński – dodał.

Nowy pełnomocnik

Sławomir Wilczyński stanowisko objął 21 czerwca. Do jego zadań należy promowanie zasad etycznego postępowania, przeciwdziałanie ewentualnym nadużyciom oraz nadzorowanie i doskonalenie wprowadzonego systemu.

Wilczyński ma czuwać nad przestrzeganiem kodeksu etyki, prowadzić postępowania wyjaśniające i rejestr zgłoszeń, rekomendować przeprowadzenie audytu lub kontroli oraz odpowiadać na pytania i wątpliwości pracowników.

– Przyjęte przez nas podejście zwalczania wszelkich nadużyć wymaga, świadomego i odpowiedzialnego działania od wszystkich pracowników. Poszanowania prawa, wartości etycznych i społecznych. Mamy być instytucją, która działa w sposób uczciwy i przejrzysty, kompetentną i przyjazną dla społeczności lokalnej – tłumaczy prezydent.

Kodeks etyczny

Rafał Trzaskowski zmienił też kodeks etyki. Znalazły się w nim między innymi szczegółowe zapisy dotyczące "polityki gościnności" – pracownikom zabroniono przyjmowania wszelkich upominków, świadczeń i dowodów wdzięczności od klientów.

Okazjonalnie dopuszczono tylko możliwość przyjęcia kwiatów i produktów spożywczych o wartości nie przekraczającej 100 zł. Przedmioty powyżej tej wartości mają być zwracane lub przekazywane na rzecz urzędu, jednostek lub innych instytucji, a informacja o ich otrzymaniu umieszczana w specjalnym "rejestrze korzyści".

Zabroniono także przyjmowania zaproszeń na nieformalne spotkania, zamknięte lub biletowane imprezy rozrywkowe, kulturalne czy sportowe "jeśli mogłoby to wywołać wątpliwości co do zachowania bezstronności i obiektywizmu".

"Dla wszystkich pracowników biur i urzędów dzielnic wprowadzono jednolitą procedurę reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w urzędzie. Opisano jak postępować w przypadku konfliktu interesów (zamówienia publiczne, posiadanie roszczeń do nieruchomości dekretowych) czy próby wręczenia korzyści majątkowej" – informuje ratusz.

Pracownicy ratusza są zobowiązani do informowania o wszystkich nieprawidłowościach i nadużyciach, w tym także lukach w systemach zabezpieczeń.

Uruchomiono też specjalną bezpieczną linię do ich zgłaszania (bezpośrednio do pełnomocnika), również anonimowo. Opracowano też wykaz szczególnie narażonych stanowisk i czynności, bazę ryzyk korupcyjnych oraz wzór oświadczenia dla pracowników.

Rafał Trzaskowski w TVN24 mówił o problemie w szkołach:

"To jest odpowiedzialność rządu"TVN24
wideo 2/4

kz/gp