OŚWIADCZENIE WYKONAWCY STADIONU NARODOWEGO

Najnowsze


OŚWIADCZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY STADIONU NARODOWEGO

Mając na uwadze toczące sie na najwyższym szczeblu negocjacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące realizacji umowy na Budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, wstrzymujemy się do czasu zakończenia rozmów, z udzieleniem komentarza odnośnie informacji przekazanych przez Narodowe Centrum Sportu podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Prowadzone negocjacje obejmują szereg kwestii związanych z harmonogramem prowadzenia prac, ich zakresem rzeczowo-finansowym, w tym wykonania robót dodatkowych oraz zmian i wad projektowych, wynikłych podczas procesu realizacji kontraktu, a także związanych z tym roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Od początku realizacji całego procesu inwestycyjnego Wykonawca dokłada wszelkich starań aby budowany obiekt był najwyższej jakości oraz bezpieczny dla przyszłych użytkowników.

Nasz niepokój budzą sugestie i próby obarczenia Wykonawcy winą za rażące naruszenie umowy. Jednocześnie uznajemy prowadzenie dyskusji za pośrednictwem mediów podczas prowadzonych rozmów za niestosowne.

Karolina Szydłowska

Rzecznik Prasowy