Przygotuj się na:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości wiążą się z ogromnymi utrudnieniami. Bieg Niepodległości przetnie miasto na pół, a wzdłuż trasy marszu narodowców już od samego rana ustawione będą betonowe zapory.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY STADIONU NARODOWEGO

Warszawa

OŚWIADCZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY STADIONU NARODOWEGO

Mając na uwadze toczące sie na najwyższym szczeblu negocjacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące realizacji umowy na Budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, wstrzymujemy się do czasu zakończenia rozmów, z udzieleniem komentarza odnośnie informacji przekazanych przez Narodowe Centrum Sportu podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Prowadzone negocjacje obejmują szereg kwestii związanych z harmonogramem prowadzenia prac, ich zakresem rzeczowo-finansowym, w tym wykonania robót dodatkowych oraz zmian i wad projektowych, wynikłych podczas procesu realizacji kontraktu, a także związanych z tym roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Od początku realizacji całego procesu inwestycyjnego Wykonawca dokłada wszelkich starań aby budowany obiekt był najwyższej jakości oraz bezpieczny dla przyszłych użytkowników.

Nasz niepokój budzą sugestie i próby obarczenia Wykonawcy winą za rażące naruszenie umowy. Jednocześnie uznajemy prowadzenie dyskusji za pośrednictwem mediów podczas prowadzonych rozmów za niestosowne.

Karolina Szydłowska

Rzecznik Prasowy