Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Opozycja przegłosowana. Sejm nie odrzucił komisji reprywatyzacyjnej

Warszawa

Sejm nie poparł we wtorek wniosków PO, Nowoczesnej i PSL o odrzucenie rządowego projektu powołującego komisję weryfikacyjną w sprawie reprywatyzacji w stolicy. Projekt trafi do dalszych prac w komisji.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 182 posłów, 220 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Projekt ustawy o powołaniu komisji PiS przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapisano w nim, że powołany ustawą zespół weryfikacyjny ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego".

Ośmiu prawników i rada społeczna

Zasady jego działania opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl. W skład komisji wejdzie przewodniczący - wiceminister sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji - powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości. Ponadto, zespół będzie liczyć ośmiu członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Przy komisji będzie funkcjonować 9-osobowa rada społeczna jako organ opiniodawczo-doradczy. Jej członków powoła resort sprawiedliwości w porozumieniu z MSWiA, spośród organizacji pozarządowych, ruchów miejskich i lokatorskich.

Sprawdzi decyzje zwrotowe

Celem komisji będzie sprawdzanie decyzji reprywatyzacyjnych wydawanych przez stołeczny ratusz. Po postępowaniu rozpoznawczym zespół będzie mógł np. utrzymać taką decyzję (uznać słuszność zwrotu nieruchomości) albo uchylić ją i podjąć działania mające na celu odebranie „bezprawnie pozyskanej nieruchomości”.

Komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał.

CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE WS. KOMISJI WERYFIKACYJNEJ:

Jest projekt ws. komisji reprywatyzacyjnej
TVN24

kw/r