Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Opóźnienie wiaduktu na Mehoffera?

Warszawa

targeoWiadukt przy Mehoffera

Wiadukt przy Mehoffera miał zostać oddany na przełomie maja i czerwca. Jednak jak donosi gazeta "Echo", inwestycja ma poważny problem proceduralny - pozwolenie na budowę jest sprzeczne z dokumentacją techniczną. Otwarcie przejazdu może się opóźnić.

Na Białołęce trwa budowa dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi. Pierwszy, przy ul. Klasyków, jest prawie skończony, a odbiory techniczne powinny rozpocząć się w maju. Dużo gorzej jest jednak z drugą inwestycją - przy ul. Mehoffera. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze gazety "Echo", są poważne problemy projektowe, które ciągną się od początku prac.

Pozwolenie sprzeczne z dokumentacją

Chodzi o to, że pozwolenie na budowę jest sprzeczne z resztą dokumentacji technicznej. Inwestor jak dotąd nie wyjaśnił tej sprawy, mimo że prace toczą się równolegle. Poza tym wciąż nie ma umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe, czyli inwestorem, a RWE, dotyczącej blokującej prace kolizji energetycznej.

Zdaniem gazety Echo może to oznaczać opóźnienie w oddaniu wiaduktu.

mjc/roody