Opłata za wjazd do centrów miast. Posłowie dają zielone światło

[object Object]
W samochodzie schowasz się przed smogiemTVN24 BIŚ
wideo 2/4

W miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą mogły powstawać strefy czystego transportu, do których wyjazd będzie płatny dla właścicieli samochodów z tradycyjnym napędem silnikowym - wynika z uchwalonej w środę nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Opłata będzie mogła wynieść maksymalnie 2,5 zł za godzinę.

Sejm uchwalił w środę zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Za nowelą głosowało 231 posłów, przeciw było 199, wstrzymało się dwóch.

Przeciw ustawie głosowały kluby opozycyjne, ale sprzeciw dotyczył głównie innej kwestii - wprowadzenia opłaty emisyjnej doliczanej do paliw. Wcześniej Sejm nie zaakceptował wniosku klubu Nowoczesna o odrzucenie ustawy.

Zmieniona w środę ustawa o biokomponentach pozwoli na tworzenie w największych miastach, na przykład w ich centrach, stref czystego transportu. Pozwoli to na ograniczenie wjazdu pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

Czysty transport

Co do zasady prawo wjazdu do stref czystego transportu będą miały jedynie pojazdy: elektryczne, napędzane wodorem oraz napędzane gazem ziemnym. Rada gminy będzie mogła jednak dopuścić poruszanie się po strefie innych pojazdów pod warunkiem uiszczenia specjalnej opłaty.

Opłata za wjazd do strefy czystego transportu nie będzie mogła być wyższa niż 2,50 zł za godzinę. Ponadto będzie mogła być pobierana tylko w godzinach 9-17. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu ma stanowić dochód gminy.

Wpływy nie będą mogły jednak być przeznaczane na dowolne cele. Autorzy nowych przepisów chcą, by dochód mógł być wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby oznakowania strefy czystego transportu oraz zakupu autobusów zeroemisyjnych.

Opłata emisyjna

Przypomnijmy, że uchwalona w środę ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zakłada także wprowadzenie opłaty emisyjnej, która będzie doliczana do każdego litra benzyny i oleju napędowego. Opłata wyniesie 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który trafi na rynek w naszym kraju. W praktyce chodzi o dodatkowe 10 groszy na litrze, jeśli uwzględnimy dodatkowo podatek VAT. Z funduszy pozyskanych dzięki opłacie emisyjnej finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Czytaj też na tvn24bis.pl

msz/dap

Pozostałe wiadomości