Ogromne inwestycje Politechniki. Chcą wydać 800 mln zł na budowę i remonty

Warszawa

PWPlanują wielki remont Politechniki Warszawskiej

420 mln zł na budowę nowych obiektów i 380 mln zł na rewitalizację już istniejących planuje wydać w najbliższych 11 latach Politechnika Warszawska.

- Założenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej na lata 2015-2026 przyjął Senat uczelni na piątkowej sesji. Program zakłada, że w ciągu najbliższych 11 lat rewitalizacji i przebudowie zostanie poddanych 15 budynków, w większości historycznych. Powstanie również ok. 70 tys. m kw. nowej powierzchni użytkowej w ramach projektowanych inwestycji - poinformował Krzysztof Szymański, rzecznik Politechniki Warszawskiej.

Koszt inwestycji związanych z już istniejącymi, często zabytkowymi budynkami przewidziano w sumie na 380 mln zł.

Rewitalizacja i modernizacja

Wśród przewidywanych inwestycji najdroższe prace mają dotyczyć obiektów na zabytkowym Terenie Głównym uczelni, wraz z ich infrastrukturą techniczną (260 mln zł.).

Natomiast rewitalizacja, rozbudowa i przebudowa gmachów PW przy ulicy Koszykowej (Gmach Architektury, Pałacyk Rektorski, Gmach Szkoły Biznesu) ma kosztować 50 mln zł. Analogiczne działania związane z Gmachem Głównym (i jego infrastrukturą techniczną) wyceniono na 40 mln zł.

Władze uczelni zakładają również budowę kolejnych obiektów, m.in. laboratoriów. Koszt tych inwestycji oszacowano na 420 mln zł. Przewidziano trzy inwestycje. Najdroższa ma być budowa Szkoły Civil Engineering z Centrum Konferencyjnym i infrastrukturą towarzyszącą (220 mln zł).

Kolejne dwa przedsięwzięcia: budowa Szkoły Mechaniki i Mechatroniki oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego - a także Centralnego Laboratorium Innowacji Technicznych i Energii Odnawialnej w Płocku - mają kosztować odpowiednio 180 oraz 20 mln zł.

Wielka budowa na Politechnice

- Senat PW założył, że środki potrzebne do tych inwestycji będą pochodzić z wkładu własnego uczelni, z pieniędzy publicznych oraz uzyskanych w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego. Przyjęcie uchwały przez senat pozwala rektorowi rozpocząć starania o uchwalenie odpowiednich zapisów prawnych oraz podjęcie rozmów dotyczących finansowania programu - poinformował rzecznik.

- Rewitalizacja oraz modernizacja istniejących, ale także budowa obiektów dydaktycznych i badawczych pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i ułatwi pozyskanie najzdolniejszej młodzieży z kraju i ze świata do studiowania w Politechnice Warszawskiej, od wielu lat cieszącej się wysoką renomą czołowej uczelni technicznej w Polsce – podkreślił prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

36 tysięcy studentów

PW to największa uczelnia techniczna w Polsce. Obecnie na 32 kierunkach kształci się tam ponad 36 tysięcy studentów.

W auli Politechniki Warszawskiej odbył się turniej robotów:

Roboty w auli Politechniki Warszawskiej
Lech Marcinczak /tvnwarszawa.pl

lata