Ogród Krasińskich: zdecyduj, czy go ogrodzić?

Warszawa

| touspolska.plfot. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, tvnwarszawa.pl

Ogradzać czy nie? Między innymi o to urzędnicy chcą zapytać warszawiaków zainteresowanych losem Ogrodu Krasińskich. Swoje prośby, wizje i uwagi do planowanej przebudowy okazałego parku można zgłaszać za pośrednictwem internetu. Odbędzie się też spotkanie.

Zarząd Terenów Publicznych jest w trakcie przygotowywania końcowych wytycznych do konkursu na projekt renowacji Ogrodu. Kolejnym krokiem ma być pytanie o zdanie warszawiaków.

Co wstępnie zaplanowali urzędnicy? Wyjaśnienie możemy znaleźć na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie parku:

Planowane jest przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowej części ogrodu, m.in. poprzez wprowadzenie dywanów kwiatowych w miejscu obecnych samosiewów oraz przeniesienie placu zabaw. Rozważane jest również ogrodzenie parku - brzmi informacja.

Spotkanie 2 marca

Jak zapewniają urzędnicy, wymienione będą też nawierzchnie ścieżek, zmodernizowany ma być staw, wymienione latarnie, ławki i kosze na śmieci.

Uwagi do planowanych prac może zgłaszać każdy na stronie internetowej miasta. A 2 marca (w środę) o godz. 17.30 w sali odczytowej Państwowego Muzeum Archeologicznego przy ul. Długiej 52 odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie.

ran/roody