Odwołano mazowieckiego konserwatora zabytków

Warszawa

tvnwarszawa.plOdwołany Rafał Nadolny

W uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, wojewoda Zdzisław Sipiera odwołał Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rafał Nadolny pełnił obowiązki na tym stanowisku od 2011 roku. Nowy konserwator powołany zostanie w poniedziałek 22 lutego.

Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

WROZ jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami działającym przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Warszawie. Członków Rady powołuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na okres czterech lat.

PAP/ło