Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Odwołanie oddalone. Bliżej do przebudowy mostu Grota

Warszawa

Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl
Most Grota-Roweckiego | Dawid Krysztofiński, tvnwarszawa.pl

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie jednego z konsorcjów w przetargu na przebudowę mostu Grota-Roweckiego. Pozwoli to wreszcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozstrzygnąć, kto wyremontuje przeprawę. Odwołania przeciągają termin ogłoszenia, która z firm będzie remontować Most Grota-Roweckiego. Oddalenie odwołania na pewno przybliży termin decyzji GDDKiA.

Zarzuty oddalone

Konsorcjum Budimexu i Ferrovialu Agroman S.A zarzucało dyrekcji m.in. przeniesienie wszelkich ryzyk na wykonawcę, błędnej definicji niesprzyjających warunków klimatycznych czy realności terminu zakończenia prac. Izba oddaliła wszystkie zarzuty.

Ponad 2 lata remontu

Według założeń inwestycji, przeprawa ma zostać poszerzona do pięciu pasów ruchu w obu kierunkach (dwa dla drogi S8 i trzy dla ruchu lokalnego). Przetarg dotyczy także przebudowy Trasy AK od ul. Modlińskiej do Powązkowskiej. Ten odcinek ma mieć po trzy pasy w każdym kierunku, a także nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Na przebudowę urzędnicy chcą przeznaczyć blisko miliard złotych. Żeby nie przepadły prace trzeba zakończyć do 2015 roku.

b/ec