Odnowią skwer na Muranowie

Warszawa

ZTPWizualizacja skweru po modernizacji

Nowe latarnie, podświetlenie roślinności, nowe ławki i płyty chodnikowe – zieleniec przy Pomniku Bohaterów Getta wypięknieje. Zarząd Terenów Publicznych wybrał właśnie firmę, która podejmie się prac.

Zagospodarowanie skweru zostało tak zaplanowane, aby stanowić całość kompozycyjną z Muzeum Historii Żydów Polskich.

Nowe alejki

Nowy układ komunikacyjny przewiduje budowę ciągów pieszych równoległych do ul. Zamenhofa oraz wschodniej elewacji Muzeum Historii Żydów Polskich. Nawierzchnie wykonane będą z kostki granitowej, płyt granitowych, a w pobliżu istniejących drzew, dla ochrony ich systemów korzeniowych, zastosowana będzie nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna

Gotowy w listopadzie

Modernizacja zieleńca przy rozpocznie się jeszcze w maju roku, a jej zakończenie planowane jest na przełomie października i listopada. Koszt prac to ponad 1 mln zł.

mjc/roody