Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Odnawiają stuletnie księgi. 15 tomów przekazanych przez ZSRR

Warszawa

Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl
Konserwacja stuletnich ksiąg metrykalnych | T. Demiańczuk / um.warszawa.pl

W zabytkowej komorze celnej na Pradze (przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3) trwa renowacja ksiąg zabużańskich. Zabytkowe woluminy pochodzą z 1914 roku i zawierają dane metrykalne (urodzeń, małżeństw i zgonów).

W Sekcji Ksiąg Zabużańskich, która jest częścią archiwum Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przechowywane są księgi metrykalne (urodzeń, małżeństw i zgonów) z dawnych terenów wschodnich, woj. lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, wołyńskiego, poleskiego i w niewielkim zakresie nowogródzkiego. Powyższe terytoria do 1945 r. należały do Rzeczypospolitej Polskiej, a po II wojnie światowej zostały wcielone do ZSRR. Tomy zostały przekazane przez władze radzieckie w 1949 r. na mocy umowy międzynarodowej, ale były niekompletne i częściowo zniszczone. W zasobie sekcji znajdują się woluminy metrykalne za lata 1784 – 1945 dla wyznań: rzymskokatolickiego; ewangelicko-augsburskiego; greckokatolickiego; prawosławnego oraz mojżeszowego.

Indywidualne programy renowacji

Stuletnie księgi, przed przystąpieniem do prac konserwatorskich, zostały poddane fumigacji. Proces ten przeprowadzany jest przy użyciu specjalistycznych środków chemicznych, a jego efektem jest dokładne odkażenie dokumentu. Ze względu na różny stan zachowania oraz zniszczenia bloku i oprawy, każda z ksiąg wymaga indywidualnego programu renowacji.

Głównym założeniem tak opracowanego planu konserwatorskiego jest jak najmniejsza ingerencja w zabytkowy oryginał, przy zachowaniu i zabezpieczeniu autentycznych materiałów i techniki wykonania. Wszystkie zabiegi renowacyjne opierają się na metodach odwracalnych przy użyciu profesjonalnych materiałów konserwatorskich. Obecnie w pracowni konserwacji dokumentacji Biura Organizacji Urzędu trwają prace związane z konserwacją 15 ksiąg zabużańskich. Po konserwacji księgi zostaną przekazane do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

jb/ran