"Od takich pism pieniędzy w budżecie nie przybędzie"

Warszawa

materiały prasoweSiedziba urzędu marszałkowskiego

- Celem pisma jest wzbudzenie zainteresowania mediów, a nie premiera – tak urząd marszałkowski komentuje list, w którym radni SLD domagają się od Donalda Tuska wprowadzenia na Mazowszu zarządu komisarycznego.

- Zarówno treść pisma, jak nawet sama forma sprawiają wrażenie, że przygotowano je w pośpiechu przed poniedziałkowym sejmikiem, a jego celem jest wzbudzenie zainteresowania mediów, a nie premiera. Zdaje się, że kampania wyborcza rozpoczęła się już na dobre. Obawiam się tylko, że od takich pism pieniędzy w budżecie województwa nie przybędzie, ale chyba nie chodzi tu o pieniądze, kryzys czy nawet dobro województwa, tylko o 5 minut w mediach – oceniła Marta Milewska, rzecznika prasowa urzędu marszałkowskiego.

Milewska odniosła się do wszystkich zarzutów stawianych przez radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Radni sejmiku województwa w piątek skierowali do premiera Donalda Tuska pismo, w którym domagają się wprowadzenia zarządu komisarycznego oraz przygotowanie planu naprawczego Mazowsza.

Zarzut SLD: Zadłużenie Samorządu Województwa Mazowieckiego kształtuje się na poziomie powyżej 1,5 mld złotych.

Urząd Marszałkowski: Mazowsze nie przekroczyło ustawowego progu zadłużenia. Za to przekazało innym województwom 6,1 mld zł w ramach janosikowego. Gdyby nie musiało oddawać tak wielkiej kwoty, zadłużenie byłoby znacznie niższe.

SLD: Zadłużenie jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego jest na poziomie ponad 620 mln zł.

UM: Zadłużenie szpitali spowodowane jest niedostatecznym finansowaniem świadczeń w ramach NFZ. Problem ten dotyczy wszystkich szpitali w Polsce, a nie tylko mazowieckich. Jeśli SLD tak bliskie są problemy mazowieckich szpitali, nie rozumiem dlaczego do tej pory nie wsparło kierowanych przez samorząd województwa i radnych apeli do NFZ.

SLD: Brak nadzoru właścicielskiego na Spółką oraz skandalicznie zrealizowana inwestycja budowy Portu Lotniczego w Modlinie. Spółka tylko za 2012 r. przyniosła ponad 27 mln zł. strat. Wszystko wskazuje na to, że straty za 2013 r. będą zdecydowanie wyższe.

UM: Port lotniczy jest już gotowy do przyjmowania samolotów pasażerskich. Obecnie trwają trudne negocjacje spółki z przewoźnikami. Niestety inicjatywy medialne SLD działają na niekorzyść spółki, która w obliczu politycznej nagonki ma coraz słabszą pozycję negocjacyjną. Przewoźnicy, co oczywiste, dokładnie śledzą atmosferę polityczną wokół lotniska, a presja wywierana przez SLD tylko im pomaga.

Poza tym w ramach ścisłości – w 2012 r. oraz w 2013 r. nie przeznaczyliśmy z budżetu województwa ani jednej złotówki na podwyższenie kapitału spółki port lotniczy Warszawa-Modlin.

SLD: Nie uregulowana kwestia siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która skutkuje koniecznością wynajmu powierzchni biurowych. Tylko za okres ostatnich 3 lat wydatkowano na ten cel ponad 90 mln zł.

UM: To właśnie radni SLD głośno krytykowali plany budowy siedziby urzędu.

SLD: Rozrost administracji Urzędu Marszałkowskiego, który zaowocował czterokrotnym przyrostem zatrudnienia na przestrzeni 10 lat.

UM: Urząd ma 14 lat i z roku na rok przekazywane mu były kolejne kompetencje (tylko od wojewody 150 zadań). Dramatyczniej wyglądałoby porównanie z rokiem 1998, kiedy jeszcze nie było urzędu.

SLD: Wydatkowanie ponad 80 mln złotych na nagrody dla pracowników na przestrzeni ostatnich kilku lat.

UM: Od kilku lat w urzędzie nie ma nagród.

SLD: Niefrasobliwość i brak profesjonalizmu przy konstruowaniu budżetu Województwa czego jaskrawym przykładem był rok 2012. Dochody względem planu zostały zmniejszone o kwotę ponad 670 mln zł natomiast wydatki zostały zmniejszone o kwotę ponad 1 mld. zł

UM: Jeśli autorzy tego pisma znają sposób na przewidzenie tego, jakie w kolejnym roku dochody będą miały firmy – powinni jak najszybciej umiejętność tę zgłosić Komisji Europejskiej. Może udałoby się uniknąć kryzysu, z którym walczą państwa europejskie.

SLD: Brak planu awaryjnego w zakresie finansów publicznych w kontekście kryzysu gospodarczego co owocuje obecnie fatalną kondycją.

UM: Jeśli SLD zna antidotum na spadające wpływy podatkowe – prosimy (dla dobra całego kraju) o szybkie podzielenie się tą tajemnicą.

SLD: Powoływanie do życia instytucji wojewódzkich generujących dodatkowo obciążenia budżetu samorządu województwa

Decyzje o powołaniu jakiejkolwiek nowej instytucji podejmują radni województwa.

Najpierw kontrola

Wprowadzenie komisarza to ostateczność. Premier taką decyzję może podjąć dopiero na wniosek wojewody. Ten ma zająć się sprawa, jak tylko wpłynie do niego pismo z kancelarii premiera.

- Będziemy sprawdzać czy władze Mazowsza nie radzą sobie z kierowaniem województwem – mówi Ivetta biały, rzeczniczka prasowa Wojewody.

Nawet jeśli znajdą się takie obszary, gdzie zostaną wykazane niedociągnięcia to wojewoda zleca opracowanie województwu planu naprawczego. Jeśli jego wprowadzenie nie okaże się skuteczne to wojewoda może wnioskować o zarząd komisaryczny.

Mimo wszystko urząd wojewody przyznaje: - Obecnie nie widzimy powodu, żeby wnioskować o komisarza - dodaje Biały.

Reportaż Michała Tracza, "Polska i Świat"
TVN24

bf//ec