Od 1 września tańsze przedszkola. 33 grosze za 20 minut

Warszawa

UMPrzedszkola będą tańsze

Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w Warszawie będzie obowiązywał nowy sposób naliczania opłat za korzystanie przez dzieci z przedszkoli po godzinie 13.00 - zdecydowała w czwartek Rada Warszawy, przyjmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - nie może wynosić więcej niż jeden złoty. W Warszawie obowiązuje dodatkowo zasada, że przedszkola świadczą usługi bezpłatnie od momentu ich otwarcia do godziny 13.00. W praktyce jest to co najmniej sześć godzin dziennie, czyli co najmniej jedna godzina więcej niż ustawowe minimum.

Nie trzeba płacić za całą godzinę

Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą od 1 września opłata za każdą godzinę opieki po godz. 13 wyniesie tak jak dotąd 1 zł. Jednocześnie zmieniony zostanie sposób naliczania opłaty za ostatnią płatną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu - opłata za niepełną godzinę ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu (np. za 20 minut pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zapłaci 33 gr.).

Obecnie rodzic płaci za każdą rozpoczęta godzinę. W efekcie w sytuacji, gdy np. dziecko korzysta z opieki przez 2,5 godziny to rodzic zobowiązany jest zapłacić za 3 godziny.

3 zł taniej

Jak poinformowała PAP Katarzyna Pieńkowska z biura prasowego stołecznego ratusza, średnia wysokość opłat wnoszonych przez rodziców to około 40 zł miesięcznie (dotyczy to tylko opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po godz. 13, bez wyżywienia). Po wprowadzeniu nowych zasad naliczania opłata ta może zostać obniżona o około 3 zł miesięcznie.

Uchwała rozszerza też grupę dzieci zwolnionych całkowicie z opłat za przedszkola o dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ulgi zostają

Prawo do bezpłatnego korzystania z przedszkoli zachowują:

- wychowankowie rodzinnych domów dziecka,

- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

- dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie do 1260 zł.

Zachowane zostają też dotychczasowe ulgi w opłatach. Prawo do 50 proc. nadal będą miały dzieci z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75 proc., ale nie przekracza 100 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to dochód od 1260,01 zł do 1680 zł). Z kolei 25 proc. ulga przysługuje dzieciom, których rodzeństwo uczęszcza do innych przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych lub ma dziennego opiekuna.

Nikt nie był przeciwny

Za przyjęciem uchwały głosowało 58 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Jedna osoba nie głosowała.

Jak podaje stołeczny ratusz, wpływy do budżetu miasta za okres styczeń – maj 2014 r. z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego po godzinie 13 wyniosły 6,8 mln zł i pokryły one 3,8 proc. rzeczywistych kosztów utrzymania przedszkoli publicznych w Warszawie.

W czerwcu pisaliśmy, że komisje rekrutacyjne do miały wątpliwości co do prawdomówności 20 osób składających wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli. Rodzice skłamali, że wychowują samotnie. Dzieciom odebrano punkty w przedszkolach:

Rekrutacja do przedszkoli na Pradze - Południe
Dawid Krysztofiński/ tvnwarszawa.pl

PAP/lata/mz