Nowy szpital psychiatryczny otwarty. Pierwszy w Polsce od 80 lat

Najnowsze

Koszt budowy szpitala wyniósł 137 milionów złotychTVN24
wideo 2/4

W Ząbkach powstała nowa siedziba szpitala psychiatrycznego Drewnica. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, bowiem od czasów II wojny światowej nie budowano takich placówek. Na pacjentów czeka 300 łóżek. Oprócz opieki psychiatrów i psychologów będą mogli skorzystać z pomocy innych lekarzy specjalistów.

Nowoczesny, proekologiczny i przyjazny pacjentom - taki ma być nowy szpital. W październiku rozpoczął przyjmowanie pierwszych pacjentów. Siedmiosegmentowy budynek ma powierzchnię ponad 22 tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz sal mieszczących 300 pacjentów, stworzono w nim centrum rehabilitacyjne, przestrzeń rekreacyjno-sportową, salę do muzykoterapii i ogród zimowy.

Kompleksowe leczenie

Szpital w Drewnicy zapewnia nie tylko opiekę psychiatryczną i psychologiczną. Na potrzeby pacjentów zostały też przeznaczone gabinety ginekologiczny, urologiczny, neurologiczny, okulistyczny, a także sale RTG, EKG i USG. Będą w nich przyjmować lekarze specjaliści.

- Naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu leczenia i jego kompleksowość. Jeszcze w październiku rozpoczynamy intensywną działalność w zakresie naukowo-badawczym w oparciu o już nawiązaną współpracę między innymi z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego czy Politechniką Warszawską. Obok leczenia pacjentów, chcemy się także skupić na profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego w Polsce - zapewnia Norbert Szczepański, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica.

Budynek został zaprojektowany tak, by jego utrzymanie było ekonomiczne i przyjazne dla środowiska. Został wyposażony w instalację kolektorów słonecznych i system pomp ciepła. W okresie grzewczym będzie wykorzystywana energia słoneczna zmagazynowana w lecie. Natomiast zimowe powietrze będzie przechowywane, by w gorące dni służyć do klimatyzowania szpitalnych pomieszczeń. - To nie tylko troska o środowisko naturalne, co oczywiście jest niesłychanie istotne, ale także dążenie do częściowego uniezależnienia się i dywersyfikacji źródeł energii - tłumaczy Roman Robert Jędrzejczak, prezes zarządu szpitala.

Unijne dofinansowanie

Budowa trwała cztery lata. Inwestycja została sfinansowana ze środków unijnych (95 milionów złotych). W sumie nowy szpital kosztował 137 milionów złotych.

W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie placówki. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego, którzy przyczynili się do powstania nowej placówki. - Powodem tej inwestycji było to, że niektóre budynki starego szpitala miały ponad 100 lat. Były w złym stanie technicznym - wyjaśnił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Dodał też, że uzyskanie unijnego dofinansowania na budowę wymagało zgody Komisji Europejskiej, ponieważ inwestycje w ochronę zdrowia w obecnym okresie programowania nie obejmują kubatury, są raczej przeznaczane na sprzęt czy leki.

- To jest XXI wiek, wszystkie sale i przestrzeń wokół szpitala tworzą godne warunki dla pacjentów, którzy szczególnie wymagają naszej opieki i troski. Problem zachorowań związanych z chorobami psychicznymi jest tak duży, że nasz szpital mieszczący 300 łóżek będzie dobrą odpowiedzią na potrzeby pacjentów - mówiła Elżbieta Lanc z zarządu województwa mazowieckiego.

Jak wynika z badań problem zaburzeń psychicznych dotyka w Polsce coraz więcej osób. Według danych GUS w 2015 r. w warunkach ambulatoryjnych, w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się w Polsce ponad 1,6 miliona osób - poinformował urząd marszałkowski w komunikacie prasowym. W tym czasie dominowały przede wszystkim zaburzenia nerwicowe i nastroju. W sumie stwierdzono je u ponad 47 procent pacjentów. Aby mogli oni być skutecznie leczeni potrzebne są odpowiednio przystosowane miejsca.

kk/mś