Nowi ludzie od reprywatyzacji. "Krok na drodze do wyjścia z kryzysu"

Warszawa

Trzy nowe osoby będą zajmowały się w ratuszu sprawami reprywatyzacji. Powstaną również nowe biura w urzędzie miasta.

Zmiany w urzędzie miasta przedstawił na poniedziałkowej konferencji prasowej Witold Pahl, wiceprezydent Warszawy. - To kolejny krok na drodze do wyjścia z kryzysu dekretowego - zapewnił.

Nowe twarze

Ogłosił rozwiązanie Biura Gospodarki Nieruchomościami (co zapowiedziała ponad miesiąc temu Hanna Gronkiewicz-Waltz) i stworzenie w jego miejsce dwóch nowych.

Na czele Biura ds. Dekretowych stanie Piotr Rodkiewicz, który wcześniej był między innymi prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

W tym biurze powstanie także stanowisko pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów lokatorów. - Pani dyrektor Magdalena Młochowska w Biurze Spraw Dekretowych zajmie się rozwiązywaniem spraw lokatorów objętych dekretem Bieruta – mówił Pahl. Młochowska będzie jednocześnie wicedyrektorem BSD.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie między innymi koordynacja pomocy prawnej i socjalnej skierowanej do mieszkańców budynków objętych roszczeniami.

Powstanie także Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, które obejmie Arkadiusz Kuranowski. Był on dotychczas dyrektorem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Wawrze. Na konferencji zapowiedział przeniesienie część zadań do dzielnic. – Żeby mieszkańcom było łatwiej załatwiać sprawy – zaznaczył Kuranowski.

Weryfikacja zwrotów

Wiceprezydent Pahl odniósł się także do sprawy zwrotów nieruchomości na podstawie decyzji sądu. Poinformował o wstrzymaniu ich wydawania. - Takie zarządzenie zostało podpisane. Burmistrzowie zobowiązani są do przestrzegania procedury, która nakłada na nich obowiązek kolejnej weryfikacji tych spraw – podkreślił Pahl.

Jak precyzuje biuro prasowe ratusza, w celu wzmocnienia ochrony mieszkańców budynków objętych roszczeniami chodzi o zarządzenie zwiększające kontrolę nad przekazywanymi nieruchomościami. "W związku z nową linią orzeczniczą sądów pozwala ono między innymi na wstrzymanie przekazania budynku i ponowną weryfikację postępowania. Zgodnie z nowym zarządzeniem Biuro Spraw Dekretowych na co najmniej 30 dni przed przekazaniem budynku musi zostać o tym poinformowane przez podmiot wydający nieruchomość" - podaje urząd miasta.

Przypomnijmy, jeszcze w połowie września wiceprezydent zapowiedział, wbrew wcześniejszym słowom Hanny Gronkiewicz-Waltz, że reprywatyzacja w Warszawie nie zostaje wstrzymana.

Dodał, że wydane zostały decyzje odmowne dotyczące zwrotu 230 nieruchomości. - Jest to wynik obowiązywania "małej" ustawy reprywatyzacyjnej - zaznaczył wiceprezydent.Ratusz zakończył również pierwszy etap wyłaniania zespołów audytowych, które będą dokonywały przeglądu spraw związanych z dekretem Bieruta.

AFERA REPRYWATYZACYJNA W WARSZAWIE:

Komentarze po zarządzie POKrzysztof Skórzyński, Fakty TVN
wideo 2/35

ran,PAP/b