Nowe przepisy parkowania w płatnej strefie

Warszawa

fot. TVN Warszawa

Szersza definicja mieszkańca strefy płatnego parkowania, rozróżnienie pojazdu samochodowego od samochodu oraz sposób umieszczenia wymaganych dokumentów - znalazły się w nowych przepisach, które wchodzą dziś w życie.

Uchwała rozszerza definicję mieszkańca strefy płatnego parkowania. Od najbliższego poniedziałku będzie nim osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze obejmującym strefę oraz przylegających do jej granic nieruchomości.

Samochód czy pojazd?

Takiemu mieszkańcowi przysługuje abonament, wydawany wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, albo jeden samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony.

Dokument czytelny z zewnątrz

Radni doprecyzowali, gdzie należy położyć wymagane dokumenty. Bilety kontrolne, abonament, kartę "N+" wraz z kartą parkingową, "Kartę Powstańca", "Kartę Honorową", Legitymację Honorowego Obywatela m.st. Warszawy lub identyfikator "K" należy wyłożyć za przednią szybą wewnątrz pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający ich odczytanie z zewnątrz. Brak takiej możliwości jest równoznaczny z brakiem opłaty za parkowanie.

Identyfikator "K" musi znaleźć się przy prawej dolnej krawędzi szyby przedniej pojazdu samochodowego.

UCHWAŁA RADY WARSZAWY

bako/par