"Niedopuszczalne manipulacje i pomówienia". Trzaskowski broni edukacji seksualnej

Warszawa

"Będę reagował na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz skandaliczne i niedopuszczalne manipulacje i pomówienia" - oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do pojawiających się w internecie "nieprawdziwych informacji na temat standardów edukacji seksualnej". Zapowiedział też, że nie będzie tolerował nawoływania do nienawiści między innymi na tle tożsamości seksualnej.

Prezydent Warszawy w czwartek opublikował oświadczenie, jak wyjaśnił, w związku z "nieprawdziwymi informacjami" pojawiającymi się w internecie i mediach, dotyczącymi standardów edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Upubliczniane treści są jawną manipulacją i kłamstwem. Standardy WHO to nie program lekcji - opisują one etapy rozwojowe dziecka zgodnie z wiedzą medyczną. Są zaleceniem dla rodziców, pedagogów i specjalistów, stosowanym w większości rozwiniętych państw świata" - napisał w internecie prezydent Warszawy.

Według niego przykładem manipulacji jest twierdzenie, że standardy namawiają dzieci w wieku 0-4 lata do "zabawy w lekarza". Wyjaśnił, że w standardach wyraźnie napisane jest, że chodzi o to, jak uczyć dziecko, gdzie stawiać granice tego rodzaju zabaw z rówieśnikami.

"Nie będzie edukacji seksualnej w żłobkach i przedszkolach"

"Inna manipulacja to stwierdzenie, że standardy namawiają do seksu w młodym wieku, choć standardy wyraźnie koncentrują się na tym, jak rozwijać emocjonalność w okresie dojrzewania i jak uchronić dzieci przed zagrożeniami dotyczącymi zbyt wczesnego rozpoczynania współżycia, seksu w mediach, pornografii i pedofilii" - dodał.

"Nie ma kraju na świecie, w którym na etapie żłobków i przedszkoli do zajęć byłaby wprowadzana edukacja seksualna w jakiejkolwiek formie i nie jest to planowane w Warszawie. Tematyka wychowania seksualnego pojawia się w programie nauczania, zgodnie z podstawą programową MEN, dopiero w IV klasie szkoły podstawowej - jako wychowanie do życia w rodzinie" - wyjaśnił.

Prezydent Warszawy poinformował także, że do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zajmującego się doskonaleniem nauczycieli, zgłasza się wielu nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia specjalistów w tematyce związanej z wychowaniem seksualnym dziecka.

"Łączenie tożsamości seksualnej z pedofilią jest skandaliczne"

"WCIES prowadzi warsztaty i zajęcia związane z rozwojem psychoseksualnym dziecka w oparciu o podstawy psychologii rozwojowej. Cieszą się one dużym zainteresowaniem nauczycieli od wielu lat. Wśród uczestników zajęć są również katecheci, którzy dostrzegają potrzebę przygotowania do tych zagadnień" - zaznaczył prezydent stolicy.

"Podpisanie Karty LGBT+ ma przede wszystkim na celu bezpieczeństwo i ochronę osób o orientacji LGBT przed przemocą i nienawiścią zarówno ze strony rówieśników w szkole, jak i osób i organizacji stosujących mowę i czyny nienawiści. Mieszanie i mylenie kwestii tożsamości seksualnej i łączenie jej z pedofilią jest skandaliczne i niedopuszczalne" - podkreślił Trzaskowski.

"Jako prezydent m.st. Warszawy zapowiadam, że nie będę tolerował nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, związanych z rasą, wyznaniem, wiekiem lub tożsamością seksualną. Będę reagował na wszelkie takie przypadki, podobnie jak na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz skandaliczne i niedopuszczalne manipulacje i pomówienia" - oświadczył.

"Pozbawieni rzetelnej wiedzy"

W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy podpisał dokument "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+", czyli tak zwaną deklarację LGBT+.

Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. Prezydent stolicy zobowiązał się w niej między innymi do edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej w szkole.

W deklaracji zapisano zobowiązanie do takich działań, jak wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Edukacja seksualna, w tym kwestie związane z tożsamością płciową, jest bardzo zaniedbanym obszarem w polskiej edukacji. Młodzi Polacy i młode Polki są pozbawieni dostępu do rzetelnej wiedzy w tym obszarze, który jest im odmawiany z przyczyn ideologicznych" - napisano w dokumencie.

"Warszawa po stronie szkoły otwartej i tolerancyjnej"

"Młodzieży często przekazywany jest obraz seksualności człowieka sprzeczny z obecnym stanem wiedzy naukowej. Podobnie ignorowane są kwestie równościowe i antydyskryminacyjne. Warszawa, jeśli ma ambicje zapewniać swoim młodym mieszkankom i mieszkańcom edukację na miarę XXI wieku, musi to zmienić" - zwrócono uwagę.

"Zapewnienie adekwatnej, prowadzonej w angażujący sposób i odpowiadającej na potrzeby młodzieży edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w stołecznych szkołach, zgodnej ze standardami WHO, będzie jednym z celów Urzędu m.st. Warszawy" - dodano.

Zwrócono w nim też uwagę na aktywne wspieranie nauczycieli i dyrektorów oraz otwartość na inicjatywy trzeciego sektora.

"Część nauczycielek i nauczycieli może nie angażować się w tematy i inicjatywy dotyczące młodzieży LGBT+, z obawy przed przełożonymi, którzy mogą uznać je za politycznie niepożądane. Miasto stołeczne Warszawa będzie stać po stronie ludzi, którzy przyczyniają się do tworzenia szkoły otwartej i tolerancyjnej" - zaznaczono.

"Organizacje pozarządowe i społeczne działające na rzecz społeczności LGBT+ mają dużo dobrych pomysłów, które można przekuć w kampanie społeczne, atrakcyjne wydarzenia i projekty. Dobra współpraca m.st. Warszawy z trzecim sektorem powinna obejmować także ten obszar" - napisano w deklaracji.

CZYTAJ TEZ NA TVN24.PL

"Warszawa musi być miastem przyjaznym i tolerancyjnym" TVN24
wideo 2/4

PAP/asty/now