Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

"Nie pozwolę na żadne marsze o charakterze faszystowskim"

Warszawa

Pytanie 1. Andrzej RozenekTVN24
wideo 2/6

- Stawiam sobie ambitny plan: osiągnąć 100 procent miejscowych planów zagospodarowania po pięciu latach kadencji - zapowiada w ankiecie wyborczej tvnwarszawa.pl Andrzej Rozenek. Kandydat komitetu SLD Lewica Razem na prezydenta Warszawy odpowiada na 27 pytań naszej redakcji.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?

Wprowadzić wszystkie nowoczesne rozwiązania zarządzania ruchem miejskim, wzorując się na dokonaniach Janette Sadik-Khan zastosowanych w Nowym Jorku.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Nie widzę przeciwwskazań. Prezydent może, a nawet powinien, uczestniczyć w życiu społecznym stolicy. Obejmę patronatem Marsz Równości i będę w nim uczestniczył. Nie pozwolę na żadne marsze o charakterze faszystowskim, parafaszystowski, rasistowskim. Marsz Niepodległości może się odbywać, w granicach obowiązującego prawa. Pani Ewa Gawor pozostanie na swoim stanowisku. To urzędniczka, którą bardzo cenią warszawiacy, która od lata zapewnia spokój na ulicach Warszawy. Chyba nie ma drugiego kandydata, który miałby silniejszą i lepiej przygotowaną ekipę od spraw bezpieczeństwa. W moim sztabie są liczni, świetnie przygotowani i kompetentni ludzie związani z polskim mundurem.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Będę zmieniał filozofię funkcjonowania Straży Miejskiej, bo warszawiacy coraz mniejszym zaufaniem darzą policję. Policja staje się niestety zbrojnym ramieniem partii rządzącej. Dlatego Straż Miejska musi stać się znacznie bardziej opiekuńcza, musi być blisko mieszkańców i dbać o ich dobro, chronić i pomagać.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Problem jest szerszy i dotyczy nie tylko Mostu Poniatowskiego. Należy przeprowadzić audyt rozwiązań komunikacyjnych na styku ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego. Następnie wyeliminować miejsca najbardziej niebezpieczne, poprzez wprowadzenie alternatywnych, bezkolizyjnych rozwiązań. Wzorem powinny być pomysły Janette Sadik-Khan.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Tak. Jestem, zwolennikiem wielu niewielkich, dobrze kontrolowanych "stref wolności". Jestem stanowczo przeciwny kumulowaniu spożycia alkoholu tylko w jednym miejscu (na przykład na Bulwarach Wiślanych), bo stanowi to realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

Tak, w miarę jak kierowcy będą z własnej woli przesiadać się do bezpiecznej, wygodnej i szybkiej komunikacji publicznej. Lokalizację wskażą eksperci.

7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

Powinna pozostać bez zmian.

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

Nie. Na tym etapie należy postawić na dalszy rozwój komunikacji publicznej.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Nawet jakbym nie dopuszczał, to będzie trzeba to zrobić. Strefa ograniczonej emisji będzie zgodnie z prawem unijnym obowiązkowa.

10. Lotnisko Chopina – zlikwidować czy rozwijać?

PiS chce wyprowadzić lotnisko daleko poza Warszawę? Chcą nam zabrać port lotniczy im. Chopina i wybudować lotnisko w odległym Baranowie? To ja proponuję wyprowadzić poza Warszawę cały rząd i wybudować, na przykład w Tłuszczu, nową jego siedzibę. Warszawiacy na pewno odetchną z ulgą!

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

Moim priorytetem będzie miasto z transportem miejskim najwyższej jakości, szybkim, często jeżdżącym i z dogodnymi przesiadkami. W pierwszej kadencji wprowadzimy nieodpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób do 26. roku życia i po 60. roku życia, a docelowo dla wszystkich.

12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

Pytanie nie do końca jasne. Za nielegalne parkowanie są dziś wymierzane stosowne kary. Nie należy tego zmieniać.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Transport szynowy należy traktować razem. Usprawnimy transport kolejowy, który dzisiaj jest zbyt zależny od widzimisię państwowych spółek z grupy PKP. Wprowadzimy zupełnie nowe rozwiązania komunikacyjne, w tym metrobusy i napowietrzną kolej "Monorail". Wybudujemy linie tramwajowe na Gocław, Tarchomin i Wilanów. Dokończymy drugą linię metra wraz z odcinkiem Młociny – Tarchomin.

14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Odpowiedź wyżej.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Wybudujemy Most Krasińskiego, ale dopiero po uwzględnieniu zastrzeżeń mieszkańców Żoliborza. Most Południowy, bardzo potrzebny, jest w zakresie działań rządu. Wybudujemy też co najmniej dwie kładki pieszo rowerowe obsadzone zielenią, łączące oba brzegi Wisły, tak by stanowiły integralną część "Zielonych arterii Warszawy".

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

O tym zdecydują eksperci po przeprowadzeniu stosownego audytu.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Stawiam sobie ambitny plan: osiągnąć 100 procent miejscowych planów zagospodarowania po 5 latach kadencji.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Zgodnie z planami. Muzeum Sztuki Nowoczesnej i siedziba Teatru Rozmaitości oraz Sinfonii Varsovii. Wokół tereny zielone. Brak możliwości technicznych umieszczenia jakiegokolwiek zbiornika wodnego nad linią średnicową, jak chce tego Pan Śpiewak!

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Wprowadzimy kartę dobrych praktyk, tak by wszyscy eksponujący reklamy dokładnie wiedzieli co i w jakim obszarze miasta im wolno.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Tak, po cenach preferencyjnych. Uważam, że ludzie którzy dzięki korzystaniu z mieszkań komunalnych uzyskali względną stabilizację finansową, powinni mieć taką możliwość. Pieniądze pozyskane z tego programu w całości będą inwestowane za pośrednictwem Banku Warszawy w nowe mieszkania komunalne.

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Wybudujemy 20 tysięcy nowych mieszkań komunalnych. Wyremontujemy i oddamy warszawiakom kilka tysięcy pustostanów.

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Tak.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Przeznaczyć większą część budżetu miasta, tak by mieszkańcy mogli decydować o większych inwestycjach.

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

Co roku blisko 50 tysięcy Polaków umiera z powodu zatrutego powietrza. Są wśród nich również warszawiacy. W powietrzu unoszą się groźne pyły PM 10, PM 2,5, benzoapiryn oraz tlenki azotu. To substancje zabójcze, rakotwórcze.

Postawimy na termomodernizację budynków, a następnie na wymianę starych pieców na nowoczesne. Wszystkie budynki leżące w zasięgu sieci ciepłowniczej zostaną do niej przyłączone. A ruch samochodowy będzie coraz mniejszy, bo kierowcy sami chętnie będą się przesiadać do sprawnej, taniej, ekologicznej i szybkiej komunikacji publicznej. W szkołach wprowadzimy nowoczesny system oczyszczania powietrza, żeby nasze dzieci mogły uczyć się w zdrowych warunkach. Nie pozwolę na zabudowywanie klinów powietrznych, które odpowiadają za naturalne przewietrzanie stolicy.

W czasie mojej kadencji powstaną w Warszawie "Zielone arterie", którymi warszawiacy będą mogli chodzić i jeździć na rowerze w otoczeniu zieleni bez styku z ruchem samochodowym.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Proszę zajrzeć do odpowiedzi na pytanie 18.

26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Tak, ale bez fajerwerków, z pokazami laserów. Dobrostan zwierząt jest dla mnie priorytetem. Miejsce wskażą eksperci biorąc pod uwagę opinię warszawiaków.

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Nie mam nic przeciwko maratonom w mieście, o ile zostaną zagwarantowane w pełni zasady bezpieczeństwa. Niestety teraz tak nie jest. Zdarza się, że z powodu maratonu całe kwartały miasta są odcięte od pomocy medycznej oraz innej (np. Straży Pożarnej). Wskazują na to eksperci od bezpieczeństwa stolicy, twierdząc iż jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Będę zawsze kierował się w pierwszym rzędzie dobrem warszawianek i warszawiaków, a więc ich zdrowiem i bezpieczeństwem.