Przygotuj się na:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości wiążą się z ogromnymi utrudnieniami. Bieg Niepodległości przetnie miasto na pół, a wzdłuż trasy marszu narodowców już od samego rana ustawione będą betonowe zapory.

Nie płać dwa razy za śmieci

Warszawa

TVN24Ile zapłacimy za wywóz śmieci?

Od 1 lipca rachunki wystawiane co miesiąc przez firmy odbierające odpady zastąpi opłata śmieciowa uiszczana na rzecz miasta – przypominają urzędnicy i podpowiadają, jak uniknąć podwójnych opłat za śmieci.

Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty śmieciowej, a wcześniejsze umowy nie wygasną automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych - przypominają urzędnicy.

Ostatnim dniem obowiązywania umów zawieranych dotychczas na wywóz śmieci powinien być 30 czerwca 2013 r.

Aby wypowiedzieć umowę należy:

Sprawdzić w umowie zapis dotyczący okresu wypowiedzenia umowy. W przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie musi dotrzeć do siedziby firmy do 31 marca 2013 r. Gdy okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, wypowiedzenie musi dotrzeć do 31 maja 2013 r.

Urzędnicy radzą także sporządzić pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Pismo to powinno być podpisane przez osobę, która zawarła umowę lub inną upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy, z którą została zawarta obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów z danej nieruchomości.