"Nie należy rzucać gromów na deweloperów, jak na prywaciarzy"

Warszawa

Pytanie 1. Krystyna KrzekotowskaTVN24
wideo 2/6

- Potrzebne są ograniczenia prędkości, zwłaszcza w pobliżu szkół i przedszkoli. Bezpłatna komunikacja spowoduje zmniejszenie liczby samochodów, których teraz w stolicy jest trzy razy więcej niż w Berlinie - postuluje w ankiecie tvnwarszawa.pl Krystyna Krzekotowska. Kandydatka komitetu Światowego Kongresu Polaków odpowiada na 27 pytań naszej redakcji.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?

Zadbam o bezpieczeństwo w pierwszej kolejności. W tym celu zaangażuję fachowców od ruchu drogowego, aby światła były wyregulowane i umożliwiały także emerytom i rencistom oraz osobom z dziećmi przejście na zielonych światłach.

Potrzebne są ograniczenia prędkości, zwłaszcza w pobliżu szkół i przedszkoli. Bezpłatna komunikacja spowoduje zmniejszenie liczby samochodów, których teraz w stolicy jest trzy razy więcej niż w Berlinie.

Chcę również zainicjować rozwiązania podobne do stosowanych w innych państwach, np. we Francji (wspólne przejazdy). Kolejną propozycją są parkingi na obrzeżach Warszaw.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Wszędzie będę obecna, gdyż wcielę w życie europejską strategię przyjaznego obywatelom zarządzania miastem, polegającą na stałym kontakcie z obywatelami i podejmowania wszystkich z decyzji wspólnie z obywatelami i dla obywatel.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Straż miejska ma służyć mieszkańcom Warszawy i zaniechać ich nękania.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Na moście dobudujemy ścieżkę rowerową, analogicznie jak na Moście Łazienkowskim.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Jak najbardziej. Mniej zamożnych nie stać na bywanie w lokalach. Można na ten cel udostępnić prawy brzeg Wisły i park przy Cytadeli. Poza tym wprowadzę bony (talony) umożliwiające osobom ubogim także korzystanie z ogródków i kawiarni.

KOMUNIKACJA

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

Tak, na Wisłostradzie.

7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

Powinna kosztować 2 złote.

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

Jestem przeciwna dalszemu rozszerzaniu tej strefy.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Tak, gdyż chodzi o zapobieganie smogowi i korkom. Temu będzie służyć także bezpłatna komunikacja.

10. Lotnisko Chopina – zlikwidować czy rozwijać?

Powinno pozostać jako podręczne.

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

Nic nie powinien kosztować.

12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

Po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej problem przestanie istnieć.

INWESTYCJE

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Linie tramwajowe będą budowane głównie jako przedłużenie linii metra, analogicznie jak w Berlinie.

14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Tak, ale w pierwszej kolejności chcę zaspokoić potrzeby ludzi biednych. Stworzyć dostępne mieszkania dla rodzin i singli, dla starszych i niepełnosprawnych (domy wielopokoleniowe). Wprowadzić opłaty do czynszu, obniżyć opłaty za wodę i odpady, zapewnić bezpłatne wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Mosty i metro w opinii słabiej sytuowanych mieszkańców Warszawy to jak tort do obiadu. Są potrzebne, ale dopiero, kiedy da się zaspokoić potrzeby ludzi biednych.

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Inwestycje drogowe zostaną zaplanowane przez moich specjalistów od ruchu drogowego, którzy będą dobierani według fachowości, a nie klucza partyjnego, kolesiowego czy rodzinnego. Wtedy drogi będą bezpieczne i potrzebne, a przede wszystkim uwzględniające stanowisko mieszkańców Warszawy, którzy w sprawach ich dotyczących są najwyższej klasy ekspertami.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Przyczyna tego stanu rzeczy leży przede wszystkim w tym, że władze warszawskie nie liczyły się ze stanowiskiem obywateli oraz ekspertów skupionych w Kongresie Budownictwa. Na Kongresach krajowych i międzynarodowych nie pojawiali się przedstawiciele samorządu. Dysponuję gotowymi projektami jak również fachowcami w tej dziedzinie, z którymi wspólnie takie projekty przegotowałam. Potrzebna jest tylko dobra wola i fachowość, a tego nie było dotąd ani wśród radnych, ani wśród urzędników. Jako założyciel i członek władz Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast i Ochrony Środowiska wiem jak to zrobić.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Są dwie opcje, w zależności od stanowiska Warszawiaków, gdyż w Warszawie to oni będą rządzić. Albo zabudowa albo zieleń. Prezydent miasta nie może sobie uzurpować władzy i sam, bez obywateli i fachowców, decydować o takich istotnych dla Warszawiaków sprawach.

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Nie tylko reklamowy. Chaos panuje w każdej dziedzinie. Właśnie dlatego, ze władza nie liczyła się dotąd ani ze zdaniem obywateli, ani ze zdaniem fachowcami skupionymi w organizacjach pozarządowych.

SPRAWY SPOŁECZNE

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Tak, na takich samych zasadach, na jakich inni wykupowali je od miasta, zgodnie z zasadą równego traktowania gwarantowaną konstytucyjnie.

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Bardzo prosto. Nie należy rzucać gromów na deweloperów, jak na "prywaciarzy" w dawnym systemie, lecz przeciwnie - rozwinąć współpracę z nimi w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Tak, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, co jest realnym planem, a nie mrzonkami widocznymi w planach konkurencji. Wykorzystam dla rozwoju budownictwa specjalistycznego doświadczenia i fundusze Polonii, z którą zbudowałam z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i Fundacją Pomocna Dłoń pierwszy dom dla osieroconych niepełnosprawnych dzieci w Wawrze.

Zabronię eksmitowania ludzi z powodu biedy i udzielę im pomocy stosownie do standardów europejskich. Wycofam sprawy przeciwko mieszkańcom i podejmę mediacje w celu zawarcia ugody. Taniej jest zapobiegać bezdomności, niż wyprowadzać z tego stanu rodziny i dzieci.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Konieczna jest w tym zakresie poprawa sytuacji związanej z partycypacją obywatelską. Obecna prezydent Warszawy nie tylko ten temat zaniedbała, ale doprowadziła do likwidacji niezwykle ważnej dla osiągnięcia tego celu Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej, aby pozbyć się niewygodnej przewodniczącej, czyli mnie. Wiedzę na ten temat pogłębiać należy tak, jak ja to czynię, dzięki wymianie dobrych praktyk, na przykład na organizowanym w tym roku Kongresie Polsko-Niemieckim.

EKOLOGIA

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

Bezpłatna komunikacja spowoduje zmniejszenie liczby samochodów, których teraz jest trzy razy więcej niż w Berlinie. Zainicjować należy rozwiązania podobne do tych, stosowanych w innych państwach, np. wspólne przejazdy we Francji. Potrzebne są też parkingi na obrzeżach Warszawy.

To wymaga budowania, a nie skłócania społeczeństwa obywatelskiego, jak to ma miejsce w innych państwach. Poznałam ten problem w trakcie pracy w charakterze radcy Ambasady Polskiej w Berlinie oraz na stażach w wielu innych państwach, a także w pracy w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii (jak przewodnicząca Rady Naukowej).

KULTURA

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Tak. Finansowanie kultury i wspieranie jej twórców, to inwestycja w rozwój osobisty, innowacyjność i rozwijanie talentów. To procentuje także w innych dziedzinach, w tym w gospodarce spełniającej społeczną funkcję biznesu, dzięki uwrażliwieniu i pobudzeniu potencjału intelektualnego. Wiem jak to zrobić, gdyż byłam radcą prawnym Centrali Związku Zawodowego Prawników Kultury i Sztuki.

26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Tak. Na przykład przed Pałacem Kultury i Nauki, Zamkiem Królewskim lub w każdym inny miejscu, zgodnie z życzeniem mieszkańców Warszawy. O tym, czego pragną obywatele, w każdej sprawie będę się dowiadywała od nich bezpośrednio, na stałych spotkaniach z obywatelami.

SPORT

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Wszystko zgodnie z życzeniami mieszkańców Warszawy, w nawiązaniu do wspomnianej na wstępie europejskiej strategii przyjaznego zarządzania miastem, podejmowania decyzji wspólnie z obywatelami i dla obywatel.