Na maturze w liceum "Lalka", w technikum - opowiadanie Prusa

Warszawa

TVN 24Maturzyści mają już za sobą egzamin z języka polskiego

Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa i wiersz amerykańskiej poetki o utracie - takie były tematy do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym pisanej przez licealistów. W technikach maturzyści mieli do wyboru: wykorzystywanie władzy absolutnej w opowiadaniu Bolesława Prusa oraz wizerunek matki w "Dziadach" Adama Mickiewicza i "Zielu na kraterze" Melchiora Wańkowicza.

Tematy te podali Polskiej Agencji Prasowej maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, po wyjściu z egzaminu.

Według nich, jeden z dwóch tematów dotyczył kwestii, czy wolna wola warunkuje los człowieka, czy siły wyższe. Maturzyści mieli go napisać na podstawie powieści Bolesława Prusa "Lalka".Abiturienci, którzy wybrali drugi z tematów, musieli zinterpretować wiersz amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop "Ta jedna sztuka".Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów. Wśród nich był artykuł prof. Jerzego Bralczyka z tygodnika "Polityka" pt. "Co się nosi w mówieniu?".

Jakie przedmioty?

Tegoroczni absolwenci liceów są pierwszym rocznikiem, który w szkole ponadgimnazjalnej uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, dlatego będą zdawać maturę w nowej formule. Z kolei tegoroczni absolwenci techników są ostatnim rocznikiem, który uczył się zgodnie ze starą podstawą programową.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Zdający maturę w nowej formule muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.Zdający maturę w starej formule nie mają obowiązku zdawania egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą zdawać do sześciu egzaminów na wybranym przez siebie poziomie - podstawowym lub rozszerzonym.

Egzamin ustny

Abiturienci z liceów będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym ich egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę - odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji.

Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Abiturienci z techników w tym roku nadal na ustnym polskim przedstawiają prezentację.

Od 4 do 22 maja

Sesja maturalna rozpoczęła się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano będzie egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z języka rosyjskiego - 14 maja, z języka francuskiego - 18 maja, z języka hiszpańskiego - 20 maja, z języka włoskiego - 21 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 22 maja.7 maja rano będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu - z biologii; 8 maja: rano - z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu - z wiedzy o społeczeństwie; 11 maja: rano - z fizyki i astronomii, po południu - z filozofii; 13 maja: rano - z geografii, po południu - z historii muzyki; 15 maja: rano - z chemii, po południu z historii sztuki, 19 maja: rano - z informatyki, po południu - z historii.

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 22 maja.

MATURY ROZPOCZĘŁY SIĘ O GODZ. 9:

Videoblogerzy o maturze
TVN 24

CZYTAJ TEŻ NA TVN24.PL

PAP,msz/ja