Na Bielanach kładą wielką rurę. "Skala jest ogromna"

TVN Warszawa


Skala przedsięwzięcia jest ogromna - tak budowę kolektora ściekowego Burakowski "bis" na Marymonckiej opisują urzędnicy. Na dowód publikują zdjęcia z budowy ponad trzykilometrowej rury.

To inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kolektor Burakowski "bis" budowany jest pod wschodnią jezdnią ulicy Marymonckiej, na odcinku od Słowackiego do mostu Skłodowskiej-Curie.

Powstaje równolegle do działającego od lat 60. kolektora, którym płyną ścieki sanitarne i deszczowe z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W założeniu ma go odciążyć i umożliwić ewentualne wyłączenia i remonty.

- Skala przedsięwzięcia jest ogromna. Nowy ma 3,2 km długości i 3 m średnicy – opisują rurę urzędnicy.

Głębokie komory

Kolektor budowany jest metodą tzw. mikrotunelingu, czyli za pomocą maszyny, która wpycha gotowe odcinki rury pod ziemię. To nie oznacza jednak, że nie są potrzebne prace ziemne. Wybudowane musiały zostać komory technologiczne potrzebne do pracy maszyny, kilka komór łączących stary kolektor z nowym oraz komory rewizyjne i połączeniowe z siecią kanalizacyjną.

Największa "dziura w ziemi" znajduje się przy ul. Podleśnej i ma około 20 na 20 metrów i jest głęboka na 14 metrów.

Zwężona przy komorach

Marymoncka jest przejezdna przez cały czas budowy, ale musiała zostać zwężona. Na wysokości budowanych komór ruch w obydwu kierunkach odbywa się drugą, czynną jezdnię.

18 kwietnia wodociągowcy oddali do ruchu niedostępny przez 3 miesiące fragment ulicy Popiełuszki od Krasińskiego do Słowackiego, gdzie budowano komory potrzebne do podłączenia nowego kolektora. Prace skończyły się tam miesiąc przed terminem.

Wartość kontraktu wynosi prawie 194 mln zł, roboty budowlane zostaną wykonane do końca 2015 roku. Po zakończeniu budowy MPWiK odtworzy nawierzchnię jezdni, przebudowując skrzyżowanie Marymonckiej z ul. A. Sacharowa.

jb/b