"My, Polacy jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata"

Warszawa

W uroczystościach wziął udział Andrzej DudaTVN24
wideo 2/2

Po godzinie 12 rozpoczęły się uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji Święta Konstytucji 3 maja z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty-Kornhauser Dudy.

Wcześniej prezydent wraz z pierwszą damą wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Następnie prezydent wręczył na Zamku Królewskim trzy najwyższe odznaczenia orderu Orła Białego. Otrzymali je były opozycjonista Czesław Bielecki, rzeźbiarz Wincenty Kućma oraz żołnierz AK, badacz tragedii polskiej ludności na Wołyniu Władysław Siemaszko.

"My, Polacy jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata"

- My, Polacy jesteśmy narodem, który nie tylko tworzył własną historię, ale który wpłynął także na dzieje Europy, świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat - mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja na Placu Zamkowym w Warszawie.

- W historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat, najważniejsze dla niego wartości, jego sposób rządzenia się i jego mentalność - powiedział w piątek prezydent.

- Są jednak też i takie narody, dla których te właśnie punkty stanowiły nie tylko ich osobiste własne momenty historyczne, ale są też takie, których wydarzenia wpłynęły również na bieg historii świata, na kształtowanie się ustrojów w przestrzeni europejskich, czyli znacznie szerzej poza domeną danego państwa czy danego narodu. Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy właśnie my, Polacy - narodem, który nie tylko tworzył własną historię i zbudował własną mentalność, tożsamość, kulturę, ale który wpłynął także w swojej historii na dzieje Europy i świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat, który dzisiaj widzimy - dodał.

"Powinniśmy zagwarantować w Konstytucji obecność w Unii i NATO"

Trzeba dyskutować nad zmianami w konstytucji, o tym, czy powinniśmy zagwarantować w Konstytucji obecność w UE i NATO - osobiście uważam, że tak; powinniśmy jednak starać się, żeby postanowienia konstytucji były wypełniane - mówił prezydent Andrzej Duda.

- Dzisiaj naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie tutaj u nas silnego państwa. Mamy Konstytucję, trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować, nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o UE do naszej Konstytucji, czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu - osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? - osobiście uważam, że tak - powiedział prezydent.

- Przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia Konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. To jest to, czego nie zdołali wtedy niestety przez zawieruchę historyczną dokonać twórcy Konstytucji 3 maja. My mamy dzisiaj tę sposobność, mamy wolną ojczyznę, która jest niezagrożona, ojczyznę, która jest bezpieczna także dzięki obecności w sojuszach"- dodał.

Mamy wielką dziejową szansę na to, żeby zbudować rzeczywiście państwo silne, rzeczywiście państwo, które będzie się liczyło w Europie i na świecie - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

Prezydent zwrócił uwagę, że dziś mamy dobry okres w naszych dziejach. Od 30 lat - jak mówił - żyjemy w wolnej, rzeczywiście suwerennej i rzeczywiście niepodległej ojczyźnie. "Ta niepodległa i rzeczywiście suwerenna ojczyzna trwa już dłużej niż trwała II RP, bo to było tylko 20 lat" - zaznaczył.

"Jesteśmy w tych największych na świecie sojuszach"

- Mamy wielką dziejową szansę na to, żeby zbudować rzeczywiście państwo silne, rzeczywiście państwo, które będzie się liczyło w Europie i na świecie - przekonywał.

Jak dodał, Polska podjęła "bardzo mądre decyzje". W tym kontekście dziękował wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do NATO, Unii Europejskiej. - To właśnie dzięki ich staraniom, ich decyzjom, także dzięki słowom Ojca Świętego Jana Pawła II dzisiaj jesteśmy w tych największych na świecie sojuszach - wskazał.

- To był pokaz mądrości politycznej. Tam trzeba być i tam warto być - stwierdził.

Duda zaznaczył jednocześnie, że najważniejsze jest jednak to, że "obecność tam nam się zwyczajnie należała". "Właśnie patrząc przez pryzmat naszej historii, patrząc przez pryzmat naszych zasług" - podkreślił.

Jako przykład podał zatrzymanie nawały tureckiej pod Wiedniem czy "zatrzymanie nawały sowieckiej na przedpolach Warszawy w 1920 roku.".

"Polski głos w Unii Europejskiej jest dzisiaj bardzo potrzebny"

- Miejmy odwagę mówić o zmianach w Unii Europejskiej; Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji, mamy wielkie zasługi dla europejskiej myśli politycznej i ustrojowej, nieśmy tę myśl do Europy, nasz głos powinien się tam liczyć - przekonywał prezydent Andrzej Duda.

- Unia Europejska potrzebuje zmian, potrzebuje pozytywnych zmian, po to, żeby nikt nie mówił Europie "nie", a wiemy o tym, że chociażby przykład decyzji podjętej przez społeczeństwo Wielkiej Brytanii pokazuje, że nie wszyscy Unię Europejską taką, jaka dzisiaj jest, dobrze odbierają - mówił w czasie swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda.

Jak wskazał, kiedyś "polska myśl prawnicza i ustrojowa stworzyła nowoczesną Konstytucję". - Nieśmy dzisiaj tę naszą myśl odważnie i do Europy. Dlaczego o zmianach w Unii Europejskiej, o tym, co jest jej potrzebne, mają mówić tylko inni? My również miejmy odwagę o tym mówić. Mamy wielkie zasługi dla europejskiej myśli politycznej i ustrojowej, powinny one zostać uznane i nasz głos powinien się liczyć - ocenił.

- Ja osobiście mam przekonanie, że Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji - powiedział prezydent, wskazując, że w praktyce oznacza to silniejszą rolę Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, czyli "tych organów, gdzie państwa i społeczeństwa są rzeczywiście reprezentowane".

- Panie premierze, proszę, żebyśmy o tych sprawach dyskutowali i żebyśmy te sprawy twardo stawiali, bo uważam, że polski głos w Unii Europejskiej jest dzisiaj bardzo potrzebny - stwierdził prezydent.

"Życzę państwu, sobie i Europie Polski dostatniej i sprawiedliwej"

- Państwo bezpieczne, państwo dostatnie, państwo sprawiedliwe i uczciwie rządzone - takiej Polski życzę państwu, moim rodakom, życzę sobie i życzę Europie - tymi słowami prezydent Andrzej Duda zakończył swoje przemówienie z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

"Wiele zadań przed nami, ale jestem optymistą" - mówił prezydent na Placu Zamkowym w Warszawie.

- Jestem przekonany, że wspólnym wysiłkiem, patrząc także na wielkie i piękne momenty naszej historii, zdołamy zbudować silną i bezpieczną, spokojną Polskę, gdzie ludziom będzie się żyło dostatnio. Taką Polskę, o jakiej przez pokolenia Polacy marzyli, taką Polskę, która będzie silnym państwem europejskim i będzie mogła stanowić jeden z fundamentów Europy oraz jeden z fundamentów bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, ale i światowego - powiedział Andrzej Duda.

- Jestem przekonany, że przy mądrej polityce na to nas stać - dodał.

PAP, mp/gp