Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Muzułmanie z Warszawy honorowo oddawali krew. "Inni, ale tacy sami"

Warszawa


Pod hasłem "Inni, ale tacy sami" rozpoczął się cykl spotkań organizowanych przez Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie. - Chcemy pokazać, że najważniejsza więź, to więź między ludźmi i bez względu na różnice możemy sobie nawzajem pomagać - powiedział Ahmad Alattal z ośrodka.

Tematem pierwszego spotkania była dobroczynność. W Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie zorganizowano punkt krwiodawstwa oraz zbiórkę dla Aleppo.

Lepszy świat

- Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat. I przez to chcemy pokazać, że możemy współżyć i pomagać nawzajem nawet, jeśli mamy odmienną kulturę, wyznanie, rasę, poglądy - mówił koordynator Ośrodka Ahmad Alattal. Zaplanowano całoroczny cykl takich spotkań dla wszystkich zainteresowanych kulturą islamu. Jak podkreślił koordynator, ideą spotkań, które mają się odbywać co dwa miesiące, jest pokazanie różnic, ale także podobieństw między wyznawcami m.in. islamu, chrześcijaństwa i judaizmu. Omawiane będą tematy związane z religią, kulturą i sztuką różnych religii. - Chcemy pokazać, że najważniejsza więź, to więź międzyludzka i bez względu na różnice jesteśmy w stanie pomagać sobie nawzajem - powiedział. Dodał, że "przesłaniem projektu jest pokazanie możliwości współpracy oraz pogłębienie umiejętności współżycia z ludźmi o odmiennej kulturze, wyznaniu, rasie i poglądach, poprzez kształtowanie postaw tolerancji oraz empatii". - O kulturze islamu nadal nie wiemy za dużo, dlatego poprzez warsztaty, wykłady i wystawy, których głównym tematem jest dobroczynność, chcemy pokazać kulturę krajów muzułmańskich - zapowiedział Ahmad Alattal. Inspiracją do zorganizowania tego cyklu spotkań stała się wojna w Syrii i sytuacja mieszkańców Alleppo. - Uważamy, że naszym obowiązkiem jest pomoc cierpiącym, zarówno tam, jak i w Polsce. Stąd właśnie zrodził się pomysł zbiórki krwi, w której może wziąć udział każdy z nas - bez względu na sytuację materialną - mówił koordynator. - Najważniejsze w tej akcji jest to, że los innych nie powinien być nam obojętny; pomagając innym budujemy lepszy, przyjazny świat, w którym rządzi dobroć ludzka, a nie materializm - podkreślił Ahmad Alattal.

Szacunek między muzułmanami a wyznawcami innych religii

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie działa od 2015 roku. Misja Ośrodka polega na przedstawieniu przesłania islamu, jego historii i kultury oraz na przyczynieniu się do lepszego wzajemnego poznawania się i szacunku między muzułmanami a wyznawcami innych religii. Ośrodek służy także potrzebom lokalnej społeczności muzułmańskiej w sprawowaniu obrzędów religijnych, reprezentuje jej interesy oraz pomaga w integracji ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej.

Agresja wobec obcokrajowców
Fakty TVN

PAP/kz/mś