Muzeum Narodowe: nie chcemy konfliktu z Kościołem

Warszawa

| Warszawikia CC BY SAfot. wikimedia

Muzeum Narodowemu chce polubownie rozwiązać spór z Bazyliką Mariacką w Gdańsku - informuje PAP. Koflikt dotyczy kilkunastu średniowiecznych dzieł sztuki, które pochodzą z historycznego wyposażenia bazyliki, ale znajdują się pod prawną i merytoryczną opieką muzeum.

We wtorek w "Dzienniku Gazecie Prawnej" pojawiła się informacja, że Muzeum Narodowe w Warszawie pozwie Bazylikę Mariacką w Gdańsku o zwrot 18 średniowiecznych dzieł sztuki. Chodzi np. o tablice Dziesięciorga Przykazań, rzeźbę Pięknej Madonny z 1410 r. czy ołtarze.

W latach 90 zostały one wypożyczone Bazylice, a ta nie chce ich oddać. Rzeczniczka Muzeum Narodowego Katarzyna Wakuła przypomniała w przesłanym do mediów komunikacie, że muzeum jest prawnym właścicielem retabulów i zabytków sztuki zdobniczej, które na podstawie umów użyczenia znalazły się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku na początku lat 90.

- Muzeum Narodowemu w Warszawie zależy na polubownym rozwiązaniu zaistniałego sporu poprzez doprowadzenie do zawarcia nowej umowy depozytowej, umożliwiającej Muzeum dokonywanie oględzin konserwatorskich i ochrony przysługującego mu prawa własności do zabytków - zapewnia rzeczniczka.

Nie było pozwu sądowego

Jak twierdzą władze muzeum, zabytki niszczeją w Gdańsku. Ministerstwo Kultury poinformowało PAP, że Muzeum Narodowe nie złożyło pozwu sądowego przeciwko Bazylice Mariackiej. Pozew muzeum o zwrot zabytków, które na podstawie umów użyczenia znalazły się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku na początku lat 90., został wycofany w kwietniu 2010 roku.

- Zaproponowano wówczas, aby spór rozstrzygnąć przez podpisanie umowy długoterminowego depozytu, która pozwoliłaby na pozostawienie obiektów w bazylice, a jednocześnie - wykonywanie opieki konserwatorskiej przez Muzeum Narodowe. Minister Kultury stoi na stanowisku, że tego typu obiekty - przygotowywane do określonych miejsc, powinny w tych miejscach pozostać i nie wyklucza możliwości rozwiązań prawnych przenoszących prawo własności zabytków na rzecz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku - oświadczył Maciej Babczyński, rzecznik ministerstwa.

"Prowakacja"

Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, ks. infułat Stanisław Bogdanowicz zapowiada, że nie odda Muzeum Narodowemu w Warszawie zabytków. - Przecież to wygląda na jakąś prowokację albo dywersję - powiedział zdenerwowany Polskiej Agencji Prasowej.

ran/mz