Muzeum Kolejnictwa ma być Centrum Cywilizacji

Warszawa

Katarzyna Kot/Muzeum KolejnictwaCentrum Techniki i Cywilizacji