Muzeum Historii Żydów Polskich ma nowego dyrektora

Warszawa

Magdalena Starowieyska / MHŻPHanukowe oświetlenie budynku muzeum

Prof. Dariusz Stola od marca będzie dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich - zapowiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski. Otwarcie wystawy stałej muzeum planowane jest na jesień 2014 roku.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Collegium Civitas, członkiem zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się historią PRL, historią migracji międzynarodowych oraz stosunków polsko-żydowskich. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 9 książek: "Nadzieja i zagłada" (1995); "Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968" (2000), "Patterns of Migration in Central Europe" (2001, z C. Wallace), "PRL: trwanie i zmiana" (2003, z M. Zarembą), "PZPR jako machina władzy" (2012, z K. Persakiem) oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Książka "Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989" zdobyła w 2011 r. nagrodę historyczną tygodnika "Polityka".

Przekładane otwarcie wystawy

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez ministra kultury, prezydenta Warszawy oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiada za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.

Otwarcie wystawy stałej muzeum przekładano już kilka razy. We wrześniu 2013 roku p.o. dyrektor MHŻP Andrzej Cudak zapowiedział, że wystawa stała będzie gotowa w czerwcu 2014 r., jednak jej otwarcie wymaga sporej mobilizacji sił i środków finansowych. W piątek minister kultury Bogdan Zdrojewski zapowiedział otwarcie wystawy stałej na jesień 2014.

Kolejni dyrektorzy

Pierwszym dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich był Jerzy Halbersztadt. Zrezygnował ze stanowiska szefa powstającego muzeum 21 kwietnia 2011 r. Jako powód rezygnacji Halbersztadt podał, że prowadzone przez niego muzeum od kilku lat miało trudności w uzyskaniu funduszy publicznych pozwalających przygotować placówkę do otwarcia i finansować bieżącą działalność.

Druga dyrektor MHŻP Agnieszka Rudzińska złożyła rezygnację ze stanowiska w marcu 2012 roku. Swoją decyzję uzasadniała faktem, że miała ograniczony kontakt z organizatorami muzeum i nie mogła realizować powierzonych sobie zadań. Od tamtego czasu MHŻP nie miało dyrektora. Od sierpnia 2012 roku pełniącym obowiązki dyrektora jest Andrzej Cudak. Hanna Gronkiewicz-Waltz powierzyła mu to stanowisko z konkretnymi zadaniami - miał doprowadzić do zakończenia budowy muzeum, które zostało otwarte w kwietniu 2013 roku.

Projekt z Finlandii

Muzeum Historii Żydów Polskich ma być nowoczesnym, multimedialnym centrum edukacji i kultury. Zwiedzający będą mogli poznać dzieje narodu żydowskiego oraz jego kulturę tworzoną na ziemiach polskich przez blisko tysiąc lat.

Placówka powstała naprzeciwko Pomnika Bohaterów Getta. Autorem projektu siedziby MHŻP jest fiński architekt Rainer Mahlamaki. Placówka ma ponad 12 tys. mkw., z czego blisko 5 tys. mkw. zajmie wystawa główna i ekspozycje czasowe. Ekspozycja powstającego Muzeum podzielona będzie na osiem galerii dokumentujących różne etapy tysiącletniej historii Polaków i Żydów.

O budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
MHŻP

PAP/b