Multimedialne fontanny kosztują 800 tysięcy zł rocznie

Warszawa

Pokaz na Podzamczu | M. Radwański / urząd miasta
Lasery w Parku Fontann | M. Radwański / urząd miasta
Pokazy co weekend | M. Radwański / urząd miasta
Show na Podzamczu | M. Radwański / urząd miasta
Pokaz na Podzamczu | M. Radwański / urząd miasta
Lasery w Parku Fontann | M. Radwański / urząd miasta
Pokazy co weekend | M. Radwański / urząd miasta
Show na Podzamczu | M. Radwański / urząd miasta
Pokaz na Podzamczu | M. Radwański / urząd miasta
Lasery w Parku Fontann | M. Radwański / urząd miasta

Zbudowany za ponad 12 mln zł Park Fontann na Podzamczu przyciąga co weekend tysiące warszawiaków. Utrzymanie tej stołecznej atrakcji, a także przygotowanie pokazu, to koszt 800 tysięcy złotych rocznie.

Podobnie jak w poprzednich latach, laserowe pokazy połączone ze skaczącą w rytm muzyki wodą przyciągają tłumy. Głosów zachwytów nie brakuje, ale pojawią się też pytania o koszty utrzymania Parku Fontann.

Miasto, sponsorzy i środki własne

Z prośbą o odpowiedź na nie zwróciliśmy się do Stołecznej Estrady, która obecnie zarządza obiektem.

- Ponoszone przez nas roczne koszty utrzymania bieżącego fontann (konserwacja, ochrona, monitoring, woda i odprowadzanie ścieków, telekomunikacja) to 501 920 zł – informuje tvnwarszawa.pl Anna Wojtkowiak z SE. - Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania otrzymaliśmy dotację budżetu m.st. Warszawy - dodaje.

Ale na tym nie koniec, bo kosztuje też przygotowanie pokazu - w tym roku tematem przewodnim jest filharmonia, a skaczącą wodą kieruje dyrygent.

- Przygotowanie koncepcji i scenariusza, przygotowanie aplikacji komputerowej sterującej fontannami, animacji na ekran wodny, zapowiedzi, licencje na wykorzystanie animacji, ZAiKS itd. to koszty ok. 298 000 zł - wylicza Wojtkowiak. - Pokrywamy je ze środków sponsorów, a także środków własnych Stołecznej Estrady - dodaje.

I podkreśla, że zapewnienie niektórych usług leży z kolei po stronie urzędu miasta - sprzątanie, oświetlenie, czy projekt zmiany organizacji ruchu.

Sygnał z Niemiec

Multimedialne fontanny napędza ukryta pod ziemią maszyneria, znajdująca się tuż obok wodnej atrakcji. Całość sterowana jest jednak z Niemiec - pokazy rozpoczynają się od sygnału wysyłanego przez satelitę zza zachodniej granicy.

O działaniu fontann mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady
TVN24

Warto przypomnieć, że budowa całego kompleksu kosztowało ponad 12 mln zł. Jak informuje Zarząd Terenów Publicznych, który jeszcze w ubiegłym roku zarządzał parkiem, 4,5 mln pochodziło z budżetu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ponad 2,3 mln zł z funduszy unijnych, a reszta właśnie od ZTP.

Pokazy fontann prezentowane są w piątek i sobotę w sezonie od maja do końca września (maj i wrzesień o godzinie 21, czerwiec, lipiec, sierpień o godzinie 21.30). Są darmowe.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE STOŁECZNEJ ESTRADY

Multimedialny Park Fontann został otwarty 7 maja 2011 roku. W 2012 roku pokazy obejrzało łącznie ok. 700 tysięcy osób.

Cała atrakcja składa się z 367 dysz wodnych (w tym 227 sterowanych cyfrowo), z których tryska jednocześnie 30 tysięcy litrów wody na minutę. A także 295 reflektorów LED RGB, a każdy z nich daje możliwości uzyskania 16 milionów barw. Ekran z rozpylonej wody wykorzystywany jest do wyświetlania obrazów i animacji.

TAK WYGLĄDAJĄ TEGOROCZNE POKAZY:

Rusza sezon na fontanny
TVN24
Dyrygent kieruje fontannami
TVN24

ran//ec