Przygotuj się na:

ZIMA NA DROGACH

To właśnie teraz, gdy temperatura rano spada poniżej 7 stopni Celsjusza, a kolejki do warsztatów są krótkie, powinniśmy umówić się na sezonową zmianę opon.

Można testować system rejestracji do żłobków

Warszawa

fot
fot
fot
fot
fot
fot
fot
fot
fot
fot

Rodzice maluchów mogą już wypróbować nowy elektroniczny system rejestracji do żłobków. Stołeczny Zespół Żłobków uruchomił właśnie stronę testową. Warto zapoznać się z formularzem, żeby po Nowym Roku sprawnie przeprowadzić "prawdziwą" rejestrację. Większe szanse na miejsce będą mieć m.in. dzieci osób płacących podatki w Warszawie.

System rejestracji ma ruszyć 2 stycznia o godz. 9.00 na stronie www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012. Od dziś do 30 grudnia rodzice mogą go testować pod adresem: www.zlobki.waw.pl/rekrutacja.

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ?

Formularz jest prosty w obsłudze. Na początku trzeba podać numer PESEL dziecka. Potem wybiera się trzy żłobki - pierwszy (preferowany), drugi i trzeci (dodatkowe, na wypadek, gdyby dziecko nie dostało się do pierszej placówki).

Następnie trzeba podać podstawowe dane rodziców/opiekunów.

Jest też rubryka na zgłoszenie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka albo chęci objęcia go opieką przez dziennego opiekuna.

Można również zaznaczyć np., że do żłobka, do którego zgłaszamy dziecko, chodzi już jego rodzeństwo.

Po przesłaniu tych danych rodzice otrzymają numer wniosku i dalsze instrukcje. Wypełniony i wydrukowany wniosek trzeba będzie złożyć w ciągu 10 dni w żłobku pierwszego wyboru.

Rodzice będą mogli w systemie sprawdzać status wniosku i otrzymywać informacje o jego zmianie. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmie w czerwcu komisja rekrutacyjna w żłobku.

Mówi Bożena Przybyszewska, dyrektor zespołu żłobków m

Miejsce za punkty

Elektroniczna rejestracja to nie jedyna zmiana. Do tej pory przy podziale miejsc decydująca była kolejność zgłoszeń. Od nowego roku najważniejsza będzie liczba zgromadzonych punktów. Dopiero przy wnioskach z tą samą ilością punktów zadecyduje kolejność zarejestowania w systemie.

ZA CO DADZĄ PUNKTY?

Punkty będą przyznawane, jeśli:

Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy - 27 pkt.

Rodzice odprowadzają podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy - 27 pkt.

Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym/ świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej/ prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą/ wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji - 27 pkt.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium - 27 pkt.

Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt za każde spełniane powyższe kryterium.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo uczęszczające do żłobka w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka - 6 pkt.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora - 4 pkt.

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością - 4 pkt.

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia - 5 pkt.

Informacje dodatkowe

Z początkiem 2012 roku stare wnioski o przyjęcie do żłobka stracą ważność.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków będą mogli potwierdzić chęć kontynuowania opieki na druku pobranym z systemu lub w placówce.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności są kwalifikowane do żłobków w trybie indywidualnym.

fot

Ułatwienia dla rodziców

Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, będą mogli skorzystać z systemu w dowolnym żłobku, w godzinach pracy kierownika placówki (z wyłączeniem Żłobka nr 45 przy ul. Pawlikowskiego 2). Od 27 grudnia, w godz. 8.30-15.30 będzie uruchomiona infolinia 22 565 23 44.

400 nowych miejsc

Zmiany związane z przyjęciami do placówek dotyczą publicznych, stołecznych żłobków oraz niepublicznych placówek na Białołęce, którym miasto zleciło organizację opieki nad dziećmi do lat trzech.

W Warszawie 4,5 tys. miejsc dla dzieci oferuje 45 samorządowych żłobków i 8 mini-żłobków. W 2012 r. ratusz planuje uruchomienie blisko 400 miejsc m.in. na Mokotowie, Ochocie, Bielanach i w Ursusie. W latach 2007-2011 na budowę, modernizacje i remonty żłobków i mini-żłobków przeznaczono ok. 60 mln zł.

HARMONOGRAM ZAPISÓW W 2012 ROKU

Od 2 stycznia 2012 roku, godz. 9.00 (rano) - Uruchomienie systemu. Od tego momentu można logować się i wypełniać wnioski.

1-31 maja (do godz. 15:00) - Potwierdzenie woli kontynuacji opieki i edukacji w następnym roku dzieci już uczęszczających do żłobków.

31 maja - Utworzenie list do naboru na miejsca wolne we wrześniu. Wszyscy zarejestrowani w systemie do tego dnia i oczekujący na przyjęcie do żłobka będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji na 1 września.

1-14 czerwca- Posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach.

15 czerwca, godz. 9:00 - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych do żłobka (listy dostępne w systemie oraz w żłobku).

18-22 czerwca (do godz. 15:00) - Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, które zakwalifikowało się do żłobka.

25 czerwca godz. 10:00 - Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka.

do 30 czerwca do godz. 15:00 - Zgłoszenie się do żłobka i założenie dokumentacji pielęgnacyjno-opiekuńczej oraz podpisanie umowy o korzystaniu z usług żłobka od 1 września.

PAP/bako/js//mz