Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE RUCHU

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Mopek i nocek blokują budowę kolei na lotnisko

Warszawa

Forty Modlińskie | WIOŚ
Forty Modlińskie | WIOŚ
Forty Modlińskie | WIOŚ
Nocek duży | Manuel Werner/ CC BY-SA
Nocek łydkowłosy | Gilles San Martin/CC BY-Sa
Forty Modlińskie | WIOŚ
Forty Modlińskie | WIOŚ
Forty Modlińskie | WIOŚ
Nocek duży | Manuel Werner/ CC BY-SA
Nocek łydkowłosy | Gilles San Martin/CC BY-Sa
Forty Modlińskie | WIOŚ

Mopek, nocek duży i nocek łydkowłosy - troska organizacji ekologicznych o nietoperze tych gatunków sprawiła, że budowa połączenia kolejowego pomiędzy stacją Modlin, a tamtejszym lotniskiem utknęła na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Sprawę poruszono podczas ostatniego sejmiku Mazowsza. - Podstawowym problemem w opóźnieniu budowy tego odcinka kolejowego są siedliska nietoperzy, bytujących w podziemnych zabudowaniach Twierdzy Modlin. Chronić chcą je organizacje ekologiczne - odpowiadał radnym marszałek Adam Struzik.

Starania o uzyskanie decyzji środowiskowej rozpoczęły się już w 2009 roku. Wtedy też powstawał raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dokument został przygotowany w sierpniu 2011 roku. Szybko trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydaje decyzje.

Ekologiczni konsultanci

Ale w tym wypadku procedura przedłużała się. Prawie rok po złożeniu dokumentu Urząd Marszałkowski musiał przygotować jego aktualizację. Najnowsza wersja została złożona w lipcu.

- Wydanie decyzji środowiskowej zostało wstrzymane z uwagi na kolejne wnioski o udział w postępowaniu na prawach strony przez organizacje ekologiczne. Niestety, składanie niekompletnych wniosków, opóźnione odbieranie korespondencji powodują wydłużenie procedury wydania decyzji - informuje Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

W sumie zgłosiło się aż pięć organizacji. - Jak na razie dwie organizacje po uzupełnieniu dokumentacji zostały włączone do postępowania jako strony, Towarzystwo Ochrony Przyrody oraz Klub Gaja - wyjaśnia Agata Antonowicz, rzeczniczka prasowa warszawskiego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Natomiast trzy inne organizacje: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Zoologiczne Koło Warszawskie Sekcji Ornitologicznej oraz Towarzystwo Ochrony Herpetofauny "Tryton" nie dopełniły wszystkich formalności.

Jak dodaje Antonowicz ekolodzy, którzy są teraz stroną w postępowaniu mają znacznie więcej czasu na zgłaszanie uwag do projektów. Nie będąc stroną postepowania, mieliby na to tylko 21 dni.

Mopek i nocek w podziemnych tunelach

Dlaczego ekolodzy przeciągają prcedurę? Martwią się o nietoperze, mopka oraz nocka dużego i łydkowłosowego, które przybywają w tunelu Fortów Modlińskich. Zabudowania są położone w obszarze Natura 2000. W tej samej okolicy ma przebiegać linia kolejowa na lotnisko.

Pieniądze na ten cel, około 180 mln złotych, mają pochodzić m.in z funduszy unijnych. Urzędnicy mają nadzieję, że uda się dogadac z ekologami, uzyskać decyzję środowiskową i do 2015 roku 5,5-kilometrowy odcinek do lotniska zostanie wybudowany.

- W tym momencie czekamy na ewentualne uwagi RDOŚ do zaktualizowanych dokumentów. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to przełom września i października - spekuluje rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

bf/b