Przygotuj się na:

Utrudnienia na Ursynowie

W weekend na Płaskowickiej ciąg dalszy prac związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej.

Modernistyczna willa i schrony. Warszawa ma nowe zabytki

TVN Warszawa

Modernistyczna willa rodziny Rotsteinów zabytkiemMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
wideo 2/2

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru willę przy Krynicznej 6 na Saskiej Kępie. Kolejny wpis dotyczy niemieckich schronów bojowych wzdłuż kolejowej linii obwodowej.

Willa powstała w 1938 roku. Projektował Lucjan Korngold, jeden z wyróżniających się architektów pokolenia polskich modernistów. Po 1945 roku w budynku urządzono rezydencję ambasadora Francji. Następnie, od lat 60. XX wieku do 2015 roku funkcjonowała tu rezydencja ambasadora Tunezji.

"Elegancja i klasyczna powściągliwość"

"Dom, oprócz samej formy architektonicznej zachował także klatki schodowe, jako jedyne komponenty dawnego wyposażenia definiujące walory plastyczne wnętrz - szczególnie zaś schody reprezentacyjne, wyróżniające się artyzmem i wysokim poziomem wykonania. Schody te łączą hol z salonem na piętrze i są osadzone w półcylindrycznym ryzalicie zachodnim" - czytamy na stronie wojewódzkiego konserwatora zabytków, który dokonał wpisu.

"Artystyczne walory budynku wynikają z jego formy, wyrażającej poszukiwanie elegancji i klasycznej powściągliwości modernistycznej architektury. Koncepcję willi charakteryzuje osiowość i dyskretna monumentalizacja, zaś wizualny porządek projektu wyraża się w skontrastowaniu zamkniętego charakteru elewacji frontowej i bocznych z bogatą tektoniką elewacji ogrodowej o dwupoziomowym układzie przestronnych tarasów. Starannie przemyślany projekt willi Rotsteinów dobrze ilustruje dojrzałą fazę twórczości Lucjana Korngolda" - dowodzą służby konserwatorskie.

O wpis do rejestru zabytków wnioskowały dwie organizacje: Stowarzyszenie ŁADna Kępa i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział w Warszawie.

Decyzja nie jest ostateczna. Właściciele mogą odwołać się do ministra kultury.

17 schronów bojowych

W tym samym dniu konserwator podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków schronów bojowych typu Ringstand 58c, wybudowanych na przełomie 1944 i 1945 roku, zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska.

"Tobruki stanowiły element sieci niemieckich umocnień obok schronów wartowniczo-obserwacyjnych, nasypu kolejowego, odpowiednio zaadaptowanej miejskiej zabudowy, transzej, zasieków, fortów z czasów carskich. Ich zasięg na mapie miasta obejmuje przede wszystkim: Cytadelę, Dworzec Gdański, kolej obwodową, Gazownię, Filtry, węzły komunikacyjne, Ujazdów" - opisuje konserwator. Z wnioskiem o wpis zwróciła się do konserwatora Fundacja Thesaurus. Tu także decyzja nie jest ostateczna, ale nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Otwarte pozostaje pytanie, jak postanowienie Jakuba Lewickiego wpłynie na inwestycję kolejarzy, którzy od kilku miesięcy remontują linię obwodową i zapowiadali rozebranie pięciu bunkrów.

kz/b