"Minister zdecydował o przyspieszeniu budowy Muzeum Historii Polski"

Najnowsze


Minister kultury Piotr Gliński zdecydował o przyspieszeniu budowy Muzeum Historii Polski, by stan surowy zamknięty był gotowy na listopad 2018 r. - mówił na sejmowej komisji wiceszef MKiDN Jarosław Sellin. W 2018 r. ma być też otwarte Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

- Wbrew stereotypom, że Polska jest krajem nadmiernie skoncentrowanym na historii, a ją się głównie prowadzi przez trwałe instytucje np. muzealne, jesteśmy w absolutnym ogonie Europy jeżeli chodzi o liczbę muzeów na 100 tys. mieszkańców. Jest tu sporo do zrobienia i o takich lukach będziemy dzisiaj rozmawiać. Muzeum Historii Polski zostało utworzone w maju 2006 r. przez ówczesnego ministra kultury Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W ostatnich latach było w pewnym zastoju, dopiero w lipcu 2015 r. zapadła decyzja rządowa o uchwaleniu wieloletniego planu budowy muzeum i wyznaczono miejsce, którym jest Cytadela Warszawska - mówił podczas czwartkowej sejmowej komisji kultury wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Więcej pieniędzy

Jak zaznaczył, obecnie opierają budowę na programie rządowym wówczas ustalonym, którego koszt opiewa na 310 mln zł. W roku bieżącym ma być to ponad 11 mln zł, w przyszłym ponad 77 mln, a w 2018 - ponad 128 mln, w 2019 - ponad 92 mln zł.

- Jednak nowy minister kultury Piotr Gliński podjął decyzję, że będzie to jeden z naszych priorytetowych projektów i trzeba go przyspieszyć, by spróbować na listopad 2018 r. stan surowy zamknięty mieć gotowy i jakieś wstępne elementy wystawy stałej. W związku z tym będzie konieczność zmiany wieloletniego programu rządowego, który będzie ambitniejszy i będą przeznaczone większe środki - powiedział dodając, że może to być suma co najmniej o 100 mln zł wyższa.

Od Mieszka I do NATO

Siedziba Muzeum Historii Polski ma znaleźć się w planowanym na terenie Cytadeli Warszawskiej zespole muzealnym.

- Będzie ona miało 45 tys. mkw. wielkości. Zaprezentuje najważniejsze wątki w historii państwa i narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności, tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji państwowych, ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Poszczególne galerie będą w porządku chronologicznym. Myślę, że warto tę narrację doprowadzić do momentu wejścia Polski do NATO i UE. Oczywiście będzie też miejsce na wystawy czasowe - opowiadał Sellin.

- Projekt budowlany ma się ostatecznie zakończyć do końca tego roku, rozpoczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy do budowy - w pierwszym kwartale przyszłego. W zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej ekspozycji stałej Muzeum planuje w najbliższych dniach podpisać umowę z konsorcjum WWAA Pracownia Projektowa oraz Platige Image. Trwają również kolejne prace merytoryczne związane z tworzeniem scenariusza wystawy stałej - relacjonował.

Portal i wystawy czasowe

Jak podkreślił, Muzeum zorganizowało podczas 10 lat działalności ok. 30 wystaw w różnych miejscach w Warszawie. Muzeum stworzyło także, wspólnie z Polską Agencją Prasową, portal dzieje.pl, który - zdaniem wiceministra - jest najciekawszym portalem traktującym o historii. Placówka jest też operatorem ministerialnego programu operacyjnego Patriotyzm Jutra.

Pytany przez posłów o pozyskiwanie eksponatów do Muzeum wyjaśnił, że są dostarczane w postaci darowizn, kupowane, skanowane z innych placówek i wypożyczenia w depozyt.

Zastępca dyrektora ds. organizacyjno-prawnych MHP Piotr Podgórski pozytywnie odniósł się też do pytań członków komisji o możliwość wcześniejszego zapoznania się ze scenariuszem muzealnej wystawy tworzonym z zespołem plastyków.

Muzeum Wyklętych w więzieniu

Wiceminister kultury przedstawił także informację o stanie prac nad Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. - Powstało ono w związku z decyzją tamtejszej Rady Miasta w lutym 2013 r. i posiada statut muzeum w organizacji. Ministerstwo pod obecnym kierownictwem zdecydowało w marcu br., że podpiszemy umowę z miastem Ostrołęka w sprawie prowadzenia tej instytucji wspólnie - powiedział.

Muzeum zajmie budynki i urządzenia powstałego na początku XX w. dawnego więzienia. - Służyło ono najpierw Rosji carskiej, podczas okupacji niemieckiej byli tam przetrzymywani i torturowani polscy patrioci, a po wojnie obiekt był wykorzystywany przez komunistów do zwalczania opozycji demokratycznej i podziemia zbrojnego. Muzeum ma prowadzić działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym, edukacyjnym w zakresie dziejów i dziedzictwa powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Wartość tej inwestycji to 35 mln zł - mówił Sellin.

Otwarcie muzeum jest planowane na 100. rocznicę niepodległości, na marzec 2018 r., na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

PAP/b