Miliony na rewitalizację Pragi

TVN Warszawa

Lech Marcinczak / tvnwarszawa.plDodatkowe miliony na rewitalizację Pragi

Warszawa zdobyła dodatkowe 4,2 mln zł na rewitalizację Pragi Północ. Pieniądze pochodzą z konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Brało w nim udział 40 miast. Projekt stołecznego ratusz pt.: "Rewitalizacja – wspólna sprawa" zdobył drugie miejsce.

Konkurs miał na celu wsparcie miast w tworzeniu programów rewitalizacyjnych. Spośród 40 kandydatów Ministerstwo Rozwoju wybrało 20 szczęśliwców, którzy otrzymają wsparcie finansowe.

Warszawa otrzyma najwięcej, bo aż 4,2 mln zł. Stolica zgłosiła projekt o nazwie "Rewitalizacja – wspólna sprawa", który dotyczy Pragi Północ (Starej i Nowej Pragi oraz Szmulek).

– Jego celem jest ożywieniegospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, tworzenie i wspieranie Lokalnych Systemów Wsparcia dostosowanych do potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz organizacja atrakcyjnych przestrzeni publicznych – mówił o projekcie wiceprezydent Michał Olszewski.

Wzrost praskiej przedsiębiorczości

Propozycja zaproponowana przez ratusz zakłada przeprowadzenie analiz i konsultacji społecznych, które zbadają, jak skłonić przedsiębiorców, by prowadzili działalność na Pradze. Władze miasta planują też opracować narzędzia, które pozwolą na uproszczenie procedur najmu lokali użytkowych.

Rozwój przedsiębiorczości to nie jedyny punkt, na którym skupia się ratusz. W ramach programu "Rewitalizacja – wspólna sprawa" miasto chce przeprowadzić badania pod kątem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzin z małymi dziećmi. Program ma rozstrzygnąć, jak im pomóc.

Warszawa zdobyła dodatkowe 4,2 mln zł na rewitalizację Pragi https://t.co/Z7jTfzy8ma— Agnieszka Kłąb (@AgaKlab) 22 marca 2016

Rewitalizacja "odmieni Pragę"

Zintegrowany Program Rewitalizacji Pragi to jedna z głównych inwestycji, jakie miasto zamierza przeprowadzić w tej części miasta. Przeznaczono na ten cel łącznie 1, 4 mld zł. Władze Warszawy zapewniają, że zmiany na Pradze znacznie wpłyną na jej rozwój. Planowane są inwestycje w nowe budynki i poprawa stanu technicznego starych kamienic.

– Rewitalizacja to nie tylko odnowienie, ale i zmiana charakteru dzielnicy tak, aby ludzie się tu sprowadzali – mówiła w kwietniu ubiegłego roku Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zaznaczyła, że do rewitalizacji przeznaczonych jest kilkadziesiąt kamienic. Mieszkania w nich będą wynajmowane tak, żeby umożliwić zróżnicowanie społeczne mieszkańców. – Praga cierpi, ponieważ zróżnicowanie ciągle jest za małe – zaznaczyła.

Warszawa chce też zachęcać do odwiedzania prawobrzeżnej części Warszawy przez turystów, inwestując w obiekty takie jak Muzeum Warszawskiej Pragi czy budując nową siedzibę Sinfonii Varsovii.

Czytaj więcej o rewitalizacji Pragi.

1,4 mld zł na rewitalizację Pragi
tvnwarszawa.pl

kw/sk